Tài liệu Chuyên đề toán học 12

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Chương I. Chuyên đề ứng dụng đạo hàm
 1. Chuyên đề cực trị hàm số
 2. Tính đơn điệu của hàm số
 3. Tiệm cận của hàm số
 4. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
 5. Sự tương giao của hai đồ thị hàm số
 6. Những bài tập sách giáo khoa
 7. Công thức giải nhanh ứng dụng đạo hàm
 8. Cực trị của hàm số bậc 3
 9. Các dạng hàm số bậc ba
 10. Cực trị hàm trùng phương
 11. Nhận dạng đồ thị hàm số
 12. Nhận dạng đồ thị hàm số thần tốc
 13. Những tài liệu quan trọng
Chương II. Hàm số lũy thừa, mũ và logarit
 1. Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit
 2. Logarit
 3. Lũy thừa
 4. Phương trình logarit và bất phương trình logarit
 5. Phương trình mũ và bất phương trình mũ
 6. Công thức giải nhanh hàm số mũ và logarit
 7. Giải nhanh hàm số mũ và hàm số logarit
 8. Công thức logarit
 9. Hàm số lũy thừa
 10. Lũy thừa
 11. Giải bài tập sgk toán lớp 12 Chương II HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Chương III. Nguyên hàm, Tích phân
 1. Nguyên hàm
 2. Tóm tắt công thức nguyên hàm
 3. Tích phân
 4. Ứng dụng tích phần
 5. Phân dạng ứng dụng tích phân
Chương IV. Số Phức
 1. Tập hợp điểm số phức
 2. Dạng đại số và các phép toán trên tập số phức
 3. Chuyên đề số phức
 4. Số phức về tìm tập hợp các điểm biểu diễn
 5. Số phức
 6. Giải bài tập sgk toán lớp 12 Chương IV số phức
Chương V. Khối đa diện
 1. Khối đa diện và thể tích khối đa diện
 2. Tổng ôn bài tập khối đa diện
Chương VI. Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu
 1. Mặt cầu, mặt nón và mặt trụ
 2. Tổng ôn bài tập Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu
Chương VII. Phương pháp tọa độ không gian
 1. Khoảng cách và góc trong hình học không gian
 2. Phương trình đường thẳng trong không gian
 3. Phương trình mặt cầu hình học không gian
 4. Bài tập trắc nghiệm phương trình mặt cầu
 5. Tổng ôn bài tập Phương pháp tọa độ không gian
Những tài liệu quan trọng:
 1. Công thức và phương pháp giải toán lớp 12
 2. Công thức hình học không gian lớp 12
 3. Trọn bộ công thức hình học không gian lớp 12
 4. Tóm tắt công thức hình học lớp 12
 5. Tóm tắt hình học không gian lớp 12
 6. 29 Chủ đề hình học không gian lớp 12
 7. Tài liệu chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
 8. 72 Phương pháp tọa độ trong không gian
 9. 23 chuyên đề Mặt nón mặt trụ và mặt cầu
 10. 73 chuyên đề khối đa diện
 11. 39 chuyên đề Số phức
 12. 40 chuyên đề Nguyên hàm và tích phân
 13. 27 chuyên đề Hàm số lũy thừa, mũ và logarit
Sách giáo khoa:
 1. Sách giải tích 12 nâng cao bản pdf
 2. Sách hình học 12 nâng cao pdf
 3. Sách giải tích 12 cơ bản
 4. Sách hình học 12 cơ bản
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.