Tài liệu 23 chuyên đề Mặt nón mặt trụ và mặt cầu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
 1. Tải về - Chuyên đề mặt cầu trong không gian Oxyz - Phạm Văn Long
 2. Tải về - Chuyên đề mặt nón - mặt trụ - mặt cầu - Trần Đình Cư
 3. Tải về - Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 4. Tải về - Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Lê Bá Bảo
 5. Tải về - 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón - Trần Công Diêu
 6. Tải về - 65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay - Lê Bá Bảo
 7. Tải về - 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay - Nguyễn Tất Thu
 8. Tải về - 124 bài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nón – Hứa Lâm Phong
 9. Tải về - 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án - Lê Hoài Sơn
 10. Tải về - 240 câu trắc nghiệm khối trụ - khối nón - khối cầu - Phạm Văn Huy
 11. Tải về - Bài tập khối tròn xoay chọn lọc - Trần Sĩ Tùng
 12. Tải về - Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng
 13. Tải về - Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 14. Tải về - Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu
 15. Tải về - Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay - Nguyễn Khánh Nguyên
 16. Tải về - Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu - Trần Đình Cư
 17. Tải về - Bài tập trắc nghiệm mặt cầu - hình cầu - khối cầu - Nguyễn Văn Huy
 18. Tải về - Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng
 19. Tải về - Một số bài tập mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Nguyễn Thanh Hậu
 20. Tải về - Một số công thức tính bán kính mặt cầu - Trần Lê Quyền
 21. Tải về - Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Hoàng Trọng Tấn
 22. Tải về - Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ - Nhóm Toán
 23. Tải về - Trắc nghiệm nâng cao nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.