23 chuyên đề Mặt nón mặt trụ và mặt cầu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
 1. Giải bài tập sgk hình học lớp 12 Chương II MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
 2. Mặt cầu, mặt nón và mặt trụ
 3. Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích mặt cầu, mặt nón, mặt trụ - Nhóm Toán
 4. Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Hoàng Trọng Tấn
 5. Một số công thức tính bán kính mặt cầu - Trần Lê Quyền
 6. Một số bài tập mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Nguyễn Thanh Hậu
 7. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Lê Bá Bảo
 8. Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 9. Chuyên đề mặt nón - mặt trụ - mặt cầu - Trần Đình Cư
 10. Chuyên đề mặt cầu trong không gian Oxyz - Phạm Văn Long
 11. Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng
 12. Bài tập trắc nghiệm mặt cầu - hình cầu - khối cầu - Nguyễn Văn Huy
 13. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu - Trần Đình Cư
 14. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay - Nguyễn Khánh Nguyên
 15. Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu
 16. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 17. Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng
 18. Bài tập khối tròn xoay chọn lọc - Trần Sĩ Tùng
 19. 240 câu trắc nghiệm khối trụ - khối nón - khối cầu - Phạm Văn Huy
 20. 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án - Lê Hoài Sơn
 21. 124 bài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nón – Hứa Lâm Phong
 22. 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay - Nguyễn Tất Thu
 23. 65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay - Lê Bá Bảo
 24. 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón - Trần Công Diêu
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.