chuyên đề toán 12

  1. Học Lớp

    Tài liệu Chuyên đề toán học 12

    Chương I. Chuyên đề ứng dụng đạo hàm Chuyên đề cực trị hàm số Tính đơn điệu của hàm số Tiệm cận của hàm số Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số Sự tương giao của hai đồ thị hàm số Những bài tập sách giáo khoa Công thức giải nhanh ứng dụng đạo hàm Cực trị của hàm số bậc 3 Các dạng hàm số bậc...