Toán học lớp 5

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Toán lớp 5: I - Ôn tập và bổ sung về phân số
 1. Ôn tập và bổ sung về phân số
 2. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán
 3. Ôn tập khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản phân số
 4. Ôn tập So sánh hai phân số
 5. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp)
 6. Phân số thập phân
 7. Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số
 8. Ôn tập Phép nhân và phép chia hai phân số
 9. hỗn số
 10. Hỗn số (tiếp)
 11. Ôn tập về giải toán
 12. Ôn tập và bổ sung về giải toán
 13. Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài
 14. Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng
 15. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
 16. Mili mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Toán lớp 5: II - Số thập phân
 1. Số thập phân
 2. Khái niệm số thập phân
 3. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
 4. Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân
 5. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
 6. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
 7. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
 8. Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân
 9. Phép trừ hai số thập phân
 10. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 11. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
 12. Nhân một số thập phân với một số thập phân
 13. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
 14. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
 15. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
 16. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
 17. Chia một số thập phân cho một số thập phân
 18. Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm
 19. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số
 20. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số
 21. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó
 
Sửa lần cuối: