Tài liệu Trọn bộ video ôn thi đại học mới nhất

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
newicon_vi-gif.2787
Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ


BÀI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Dạng 1: Xét tính biến thiên của hàm số không chứa tham số
Dạng 2: Tùy theo tham số m khảo sát tính đơn điệu của hàm số
Dạng 3: Sử dụng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức
Dạng 4: Dùng tính đơn điệu để giải và biện luận phương trình và bất phương trình
BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ
BÀI 3: TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
BÀI 4: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
newicon_vi-gif.2787
Chương II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT


BÀI 1: LŨY THỪA
BÀI 2: HÀM SỐ LŨY THỪA
BÀI 3: LOGARIT
BÀI 4: HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT
BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
BÀI 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
newicon_vi-gif.2787
Chương III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG


BÀI 1: NGUYÊN HÀM
BÀI 2: TÍCH PHÂN
BÀI 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
newicon_vi-gif.2787
Chương IV. SỐ PHỨC