Tài liệu Trọn bộ video ôn thi đại học mới nhất

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ


BÀI 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Dạng 1: Xét tính biến thiên của hàm số không chứa tham số
Dạng 2: Tùy theo tham số m khảo sát tính đơn điệu của hàm số
Dạng 3: Sử dụng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức
Dạng 4: Dùng tính đơn điệu để giải và biện luận phương trình và bất phương trình
BÀI 2: CỰC TRỊ HÀM SỐ
BÀI 3: TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
BÀI 4: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Chương II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT


BÀI 1: LŨY THỪA
BÀI 2: HÀM SỐ LŨY THỪA
BÀI 3: LOGARIT
BÀI 4: HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT
BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
BÀI 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
Chương III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG


BÀI 1: NGUYÊN HÀM
BÀI 2: TÍCH PHÂN
BÀI 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
Chương IV. SỐ PHỨC