Toán 12

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán lớp 12 được biên soạn theo nội dung sách giáo khoa Giải tích 12 và Hình học 12 từ ban cơ bản tới nâng cao.

Toán lớp 12. I - Chuyên đề ứng dụng đạo hàm

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 giải tích chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.
Threads
1,036
Bài viết
1,867
Threads
1,036
Bài viết
1,867

Toán lớp 12. II- Hàm số lũy thừa, mũ và logarit

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 giải tích Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.
Threads
559
Bài viết
933
Threads
559
Bài viết
933

Toán lớp 12. III - Nguyên hàm, Tích phân

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 giải tích Chương 3: Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.
Threads
620
Bài viết
1,073
Threads
620
Bài viết
1,073

Toán lớp 12. IV - Số Phức

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 giải tích Chương 4: Số phức được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.
Threads
549
Bài viết
860
Threads
549
Bài viết
860

Toán lớp 12. V - Khối đa diện

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 giải tích Chương 5: Khối đa diện được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.
Threads
540
Bài viết
883
Threads
540
Bài viết
883

Toán lớp 12. VI - Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 giải tích Chương 6: Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.
Threads
411
Bài viết
722
Threads
411
Bài viết
722

Toán lớp 12. VII - Phương pháp tọa độ không gian

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 giải tích Chương 7: Phương pháp tọa độ không gian được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.
Threads
737
Bài viết
1,222
Threads
737
Bài viết
1,222

Toán lớp 12. VIII - Tài liệu và đề thi

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 phần Tài liệu và đề thi được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.
Threads
697
Bài viết
698
Threads
697
Bài viết
698

Kỹ thuật casio giải toán

Để giải toán lớp 12 tốt, các lời giải bài tập Toán 12 hướng dẫn giải nhanh bằng Kỹ thuật casio giải toán được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 12.
Threads
34
Bài viết
34
Threads
34
Bài viết
34

Hỏi đáp toán 12

Bài nào không làm được hãy gửi vào đây các em sẽ nhận được trả lời chỉ trong 10 phút. Hoàn toàn miễn phí hỏi được tất cả các môn và cho mọi lớp. Vào đặt thử ngày nào. Miễn phí hoàn toàn. Trả lời được kiểm duyệt. Đảm bảo chính xác.
Threads
250
Bài viết
496
Threads
250
Bài viết
496