Lớp 12

Các môn: Toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, văn học, Tiếng anh học

Học toán lớp 12

Giải tích học: ứng dụng đạo hàm, hàm số lũy thừa,Hàm số mũ và hàm số logarit,Nguyên hàm,Tích phân,Số phức

Hình học 12: Khối đa diện; Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu; Phương pháp tọa độ trong không gian

Threads
4,907
Bài viết
8,012

Học tiếng anh lớp 12

Các chuyên đề tiếng anh lớp 12 và ôn thi đại học
Threads
582
Bài viết
582
Threads
582
Bài viết
582

Lịch sử 12

Hệ thống môn lịch sử lớp 12 chi tiết từ căn bản tới nâng cao
Threads
104
Bài viết
104

Địa Lý

Threads
103
Bài viết
103
Threads
103
Bài viết
103

GDCD

Threads
34
Bài viết
34
Threads
34
Bài viết
34

Thông tin giáo dục

Cập nhập thông tin giáo dục
Threads
572
Bài viết
572
Threads
572
Bài viết
572