Lớp 12

Các môn: Toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, văn học, Tiếng anh học

Học toán lớp 12

Giải tích học: ứng dụng đạo hàm, hàm số lũy thừa,Hàm số mũ và hàm số logarit,Nguyên hàm,Tích phân,Số phức

Hình học 12: Khối đa diện; Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu; Phương pháp tọa độ trong không gian

Threads
4,481
Bài viết
7,586

Học tiếng anh lớp 12

Các chuyên đề tiếng anh lớp 12 và ôn thi đại học
Threads
551
Bài viết
551
Threads
551
Bài viết
551

Ngữ văn

Tổng hợp những bài ngữ văn hay
Threads
62
Bài viết
62
Threads
62
Bài viết
62

Lịch sử

Threads
9
Bài viết
9
Threads
9
Bài viết
9

Địa Lý

Threads
10
Bài viết
10
Threads
10
Bài viết
10

GDCD

Threads
8
Bài viết
8
Threads
8
Bài viết
8

Thông tin giáo dục

Cập nhập thông tin giáo dục
Threads
64
Bài viết
64
Threads
64
Bài viết
64

Bài mới