Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Nhận dạng đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số | Chuyên đề đồ thị hàm số | Đồ thị hàm số thần tốc |
Tài liệu gồm có:

1. Sơ đồ bài khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
  • Bước 1: Tập xác định của hàm số
  • Bước 2: Tính đạo hàm y' = f'(x)
  • Bước 3: Tìm nghiệm của phương trình f'(x) = 0
  • Bước 4: Tìm giới hạn của hàm số
  • Bước 5: Lập bảng biến thiên hàm số
  • Bước 6: Kết luận tính biến thiên và cực trị
  • Bước 7: Tìm các điểm đặc biệt của đồ thị
  • Bước 8: Vẽ đồ thị
2. Các dạng đồ thị hàm số bậc 3
3. Các dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương
4. Các dạng đồ thị của hàm số bậc nhất trên bậc nhất
5. Lời giải chi tiết các bài tập từ căn bản tới nâng cao

nhan-dang-do-thi-ham-so-1-png.2040

nhan-dang-do-thi-ham-so-2-png.2041

nhan-dang-do-thi-ham-so-3-png.2042

nhan-dang-do-thi-ham-so-4-png.2043

nhan-dang-do-thi-ham-so-5-png.2044

nhan-dang-do-thi-ham-so-6-png.2045

nhan-dang-do-thi-ham-so-7-png.2046

nhan-dang-do-thi-ham-so-8-png.2047

nhan-dang-do-thi-ham-so-9-png.2048

nhan-dang-do-thi-ham-so-10-png.2049