73 chuyên đề khối đa diện

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
 1. Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian
 2. Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian - Cao Văn Tuấn
 3. Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian - Cao Đình Tới
 4. Tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian - Phạm Minh Tuấn
 5. Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ - Nhóm Toán
 6. Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích- Nguyễn Tuấn Anh
 7. Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường
 8. Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian
 9. Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian - Nguyễn Hồng Điệp
 10. Phương pháp tọa độ hóa bài toán hình không gian - Trần Duy Thúc
 11. Phương pháp phần bù tính thể tích khối đa diện phức tạp - Vương Thanh Bì
 12. Phương pháp giải toán Hình học 11 chương 3_ Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng
 13. Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Hoàng Trọng Tấn
 14. Phương pháp giải các bài toán HH không gian trong đề thi Quốc gia
 15. Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng (Tập 2)
 16. Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
 17. Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian - Đặng Việt Đông
 18. Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian - Đặng Việt Đông
 19. Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải
 20. Một số công thức tính bán kính mặt cầu - Trần Lê Quyền
 21. Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Lê Bá Bảo
 22. Lý thuyết và một số bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện - Lê Bá Bảo
 23. Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện - Huỳnh Đức Khánh
 24. Lý thuyết và bài tập hình học không gian – Nguyễn Tất Đỉnh
 25. Lý thuyết cơ bản và bài tập về khối đa diện - Trần Sĩ Tùng
 26. Kỹ thuật tư duy và giải toán trắc nghiệm hình học không gian – Hà Duy Nghĩa
 27. Hình không gian thể tích từ cơ bản đến nâng cao - Nguyễn Tiến Đạt
 28. Hình học Oxy - Oxyz và hình học không gian - Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
 29. Hình học không gian - Đặng Thành Nam
 30. Giải nhanh hình học không gian bằng máy tính casio - Hà Ngọc Toàn
 31. Giải bài toán khối đa diện bằng sơ đồ tư duy – Ngụy Như Thái
 32. Giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ - Trần Đình Cư
 33. Gắn hệ tọa độ Oxyz để giải các bài toán hình học không gian - Phương Nguyễn
 34. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song - Trần Quốc Nghĩa
 35. Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn
 36. Chuyên đề thể tích khối đa diện - Phạm Thu Hiền
 37. Chuyên đề thể tích khối đa diện - Nguyễn Văn Thân
 38. Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 39. Chuyên đề mặt cầu trong không gian Oxyz - Phạm Văn Long
 40. Chuyên đề mặt cầu trong không gian Oxyz - Phạm Văn Long (1)
 41. Chuyên đề khối đa diện, góc và khoảng cách - Đặng Việt Đông
 42. Chuyên đề khối đa diện - Trần Quốc Nghĩa
 43. Chuyên đề khoảng cách và thể tích khối đa diện - Hoàng Văn Phiên
 44. Chuyên đề hình học không gian 2016 - Trần Quốc Nghĩa
 45. Chuyên đề Hình học không gian - Lưu Huy Thưởng
 46. Các phương pháp tính thể tích khối đa diện
 47. Các dạng toán quan hệ vuông góc trong không gian - Lê Duy Hiền
 48. Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Lê Bá Bảo
 49. Các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học
 50. Bài toán khoảng cách trong không gian - Phạm Hồng Phong
 51. Bài toán cực trị hình học trong không gian - Quách Đăng Thăng
 52. Bài toán cực trị hình học trong không gian - Quách Đăng Thăng (2)
 53. Bài toán cực trị hình học trong không gian - Quách Đăng Thăng (1)
 54. Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng
 55. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu - Trần Đình Cư
 56. Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay - Nguyễn Khánh Nguyên
 57. Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh
 58. Bài tập trắc nghiệm hình học không gian - Lê Viết Nhơn
 59. Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu
 60. Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 61. Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng
 62. Bài tập khối tròn xoay chọn lọc - Trần Sĩ Tùng
 63. 395 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện cơ bản - Nguyễn Bảo Vương
 64. 225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử 2016 - Trần Văn Tài
 65. 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án - Lê Hoài Sơn
 66. 195 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện nâng cao - Nguyễn Bảo Vương
 67. 124 bài tập trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án và lời giải chi tiết
 68. 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay - Nguyễn Tất Thu
 69. 75 câu trắc nghiệm khối đa diện - THPT Bình Phục Nhứt, Tiền Giang
 70. 65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay - Lê Bá Bảo
 71. 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón - Trần Công Diêu
 72. 29 bài toán hình lăng trụ xiên - Trần Đình Cư
 73. 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian - Nhóm Toán
 
Sửa lần cuối: