73 chuyên đề khối đa diện

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
 1. Tải về - Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 2. Tải về - Chuyên đề thể tích khối đa diện - Nguyễn Văn Thân
 3. Tải về - Chuyên đề thể tích khối đa diện - Phạm Thu Hiền
 4. Tải về - Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn
 5. Tải về - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song - Trần Quốc Nghĩa
 6. Tải về - Gắn hệ tọa độ Oxyz để giải các bài toán hình học không gian - Phương Nguyễn
 7. Tải về - Giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ - Trần Đình Cư
 8. Tải về - Giải bài toán khối đa diện bằng sơ đồ tư duy – Ngụy Như Thái
 9. Tải về - Giải nhanh hình học không gian bằng máy tính casio - Hà Ngọc Toàn
 10. Tải về - Hình học không gian - Đặng Thành Nam
 11. Tải về - Hình học Oxy - Oxyz và hình học không gian - Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
 12. Tải về - Hình không gian thể tích từ cơ bản đến nâng cao - Nguyễn Tiến Đạt
 13. Tải về - Kỹ thuật tư duy và giải toán trắc nghiệm hình học không gian – Hà Duy Nghĩa
 14. Tải về - Lý thuyết cơ bản và bài tập về khối đa diện - Trần Sĩ Tùng
 15. Tải về - Lý thuyết và bài tập hình học không gian – Nguyễn Tất Đỉnh
 16. Tải về - Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện - Huỳnh Đức Khánh
 17. Tải về - Lý thuyết và một số bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện - Lê Bá Bảo.PDF
 18. Tải về - Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Lê Bá Bảo
 19. Tải về - Một số công thức tính bán kính mặt cầu - Trần Lê Quyền
 20. Tải về - Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải
 21. Tải về - Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian - Đặng Việt Đông
 22. Tải về - Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian - Đặng Việt Đông
 23. Tải về - Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
 24. Tải về - Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng (Tập 2)
 25. Tải về - Phương pháp giải các bài toán HH không gian trong đề thi Quốc gia
 26. Tải về - Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Hoàng Trọng Tấn
 27. Tải về - Phương pháp giải toán Hình học 11 chương 3_ Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng
 28. Tải về - Phương pháp phần bù tính thể tích khối đa diện phức tạp - Vương Thanh Bình
 29. Tải về - Phương pháp tọa độ hóa bài toán hình không gian - Trần Duy Thúc
 30. Tải về - Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian - Nguyễn Hồng Điệp
 31. Tải về - Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian
 32. Tải về - Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường
 33. Tải về - Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích- Nguyễn Tuấn Anh
 34. Tải về - Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ - Nhóm Toán
 35. Tải về - Tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian - Phạm Minh Tuấn
 36. Tải về - Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian - Cao Đình Tới
 37. Tải về - Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian - Cao Văn Tuấn
 38. Tải về - Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian
 39. Tải về - 29 bài toán hình lăng trụ xiên - Trần Đình Cư
 40. Tải về - 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón - Trần Công Diêu
 41. Tải về - 65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay - Lê Bá Bảo
 42. Tải về - 75 câu trắc nghiệm khối đa diện - THPT Bình Phục Nhứt, Tiền Giang
 43. Tải về - 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay - Nguyễn Tất Thu
 44. Tải về - 124 bài tập trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án và lời giải chi tiết
 45. Tải về - 195 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện nâng cao - Nguyễn Bảo Vương
 46. Tải về - 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án - Lê Hoài Sơn
 47. Tải về - 225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử 2016 - Trần Văn Tài
 48. Tải về - 395 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện cơ bản - Nguyễn Bảo Vương
 49. Tải về - Bài tập khối tròn xoay chọn lọc - Trần Sĩ Tùng
 50. Tải về - Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng
 51. Tải về - Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 52. Tải về - Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu
 53. Tải về - Bài tập trắc nghiệm hình học không gian - Lê Viết Nhơn
 54. Tải về - Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh
 55. Tải về - Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay - Nguyễn Khánh Nguyên
 56. Tải về - Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu - Trần Đình Cư
 57. Tải về - Bài tập trắc nghiệm mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có đáp án – Nguyễn Ngọc Dũng
 58. Tải về - Bài toán cực trị hình học trong không gian - Quách Đăng Thăng
 59. Tải về - Bài toán khoảng cách trong không gian - Phạm Hồng Phong
 60. Tải về - Các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học
 61. Tải về - Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song – Lê Bá Bảo
 62. Tải về - Các dạng toán quan hệ vuông góc trong không gian - Lê Duy Hiền
 63. Tải về - Các phương pháp tính thể tích khối đa diện
 64. Tải về - Chuyên đề Hình học không gian - Lưu Huy Thưởng
 65. Tải về - Chuyên đề hình học không gian 2016 - Trần Quốc Nghĩa
 66. Tải về - Chuyên đề khoảng cách và thể tích khối đa diện - Hoàng Văn Phiên
 67. Tải về - Chuyên đề khối đa diện - Trần Quốc Nghĩa
 68. Tải về - Chuyên đề khối đa diện, góc và khoảng cách - Đặng Việt Đông
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook