29 Chủ đề hình học không gian lớp 12

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hình học không gian 12| Công thức hình học không gian | Tóm tắt hình học không gian 12| Hình học không gian lớp 12 | Hình học không gian |
Tài liệu gồm có
:
 • Chủ Đề 1: Viết phương trình mặt phẳng
 • Chủ Đề 2: Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C
 • Chủ Đề 3: Viết phương trình mp (α) đi qua điểm A và vuông góc BC
 • Chủ Đề 4: Viết phương tình mp(β) là mặt phẳng trung trực của AB.
 • Chủ Đề 5: Viết phương tình mp (β) đi qua M và song song với mặt phẳng (β)
 • Chủ Đề 6: Viết phương trình mp(P) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mp (Q)
 • Chủ Đề 7: Viết phương trình mp (α) đi qua các điểm M
 • Chủ Đề 8: Viết phương trình mp(α)qua điểm M0 và vuông góc với hai mặt phẳng (P) và (Q).
 • Chủ Đề 9: Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua giao tuyến của hai mp (α1) và (α2)
 • Chủ Đề 10: Viết phương trình mặt phẳng tiếp diện của mặt cầu (S) tại tiếp điểm A.
 • Chủ Đề 11: Tìm VTCP của đường thẳng
 • Chủ Đề 12: Viết phương trình đường thẳng
 • Chủ Đề 13: Viết ptr đường thẳng Δ đi qua điểm M
 • Chủ Đề 14: Viết phương trình hình chiếu của d trên mp (α)
 • Chủ Đề 15: Viết phương trình đường thẳng d qua điểm M và vuông góc với hai đường thẳng
 • Chủ Đề 16: Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A và cắt cả hai đường
 • Chủ Đề 17: Viết phương trình đường thẳng d ⊂ (P)cắt cả hai đường
 • Chủ Đề 18: Viết phương trình đường thẳng d // d1 và cắt cả hai đường
 • Chủ Đề 19: Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau
 • Chủ Đề 20: Viết phương trình đường thẳng d vuông góc (P) và cắt hai đường thẳng
 • Chủ Đề 21: Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M0 vuông góc với đường thẳng Δ1 và cắt đường thẳng Δ2
 • Chủ Đề 22: Viết phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng (α)và d ⊂(α), d ⊥ Δ...
29 công thức hình học không gian (1).png

29 công thức hình học không gian (2).png

29 công thức hình học không gian (3).png

29 công thức hình học không gian (4).png

29 công thức hình học không gian (5).png

29 công thức hình học không gian (6).png

29 công thức hình học không gian (7).png

29 công thức hình học không gian (8).png

29 công thức hình học không gian (9).png

29 công thức hình học không gian (10).png
 
Sửa lần cuối: