Tài liệu Công thức hình học không gian lớp 12

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bài viết này sẽ hệ thống lý thuyết, công thức hình học không gian lớp 12. Đây là những công thức hình học không gian 12 quan trọng học sinh cần phải nhớ để làm các bài tập sau này.

Bài viết này ngoài giới thiệu lý thuyết cần phải nhớ còn giới thiệu các công thức tính thể tích của các khối đa diện cơ bản: khối chóp, khối lăng trụ (đặc biệt: hình hộp chữ nhật, hình lập phương) và thể tích của các khối tròn xoay: khối cầu (hình cầu), khối nón, khối trụ.

Lý thuyết và công thức hình học không gian lớp 12 cần nhớ

Tài liệu gồm:
 1. Khối đa diện
 2. Khối đa diện lồi
 3. Thể tích khối đa diện
 4. Các công thức hình học phẳng
 5. Công thức giải nhanh khối chóp
 6. Công thức thể tích từ diện
 7. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
 8. Công thức giải nhanh mặt nón
 9. Công thức giải nhanh mặt trụ
 10. Công thức giải nhanh mặt cầu
 11. Công thức hình học không gian khối tròn xoay
 12. Các dạng bài tập hình học không gian
hinh-hoc-khong-gian-12-1-png.1956

hinh-hoc-khong-gian-12-2-png.1957

Khối đa diện lồi
hinh-hoc-khong-gian-12-3-png.1958

Thể tích khối đa diện
hinh-hoc-khong-gian-12-4-png.1959

hinh-hoc-khong-gian-12-5-png.1960

hinh-hoc-khong-gian-12-6-png.1961

Công thức tính nhanh thể tích khối chóp thường gặp
hinh-hoc-khong-gian-12-7-png.1962

hinh-hoc-khong-gian-12-8-png.1963

Chuyên đề mặt nón - Mặt cầu - Mặt trụ
hinh-hoc-khong-gian-12-9-png.1964

Chủ đề mặt trụ tròn xoay
hinh-hoc-khong-gian-12-10-png.1965

Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng
hinh-hoc-khong-gian-12-11-png.1966

Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu
hinh-hoc-khong-gian-12-12-png.1967

Công thức giải nhanh bài toán mặt nón
hinh-hoc-khong-gian-12-13-png.1968

3 công thức mặt nón và hình nón cụt
hinh-hoc-khong-gian-12-14-png.1969

hinh-hoc-khong-gian-12-15-png.1970

Công thức giải nhanh thể tích hình trụ
hinh-hoc-khong-gian-12-16-png.1971

Một số dạng toán và công thức giải bài toán mặt cầu
hinh-hoc-khong-gian-12-17-png.1972

hinh-hoc-khong-gian-12-18-png.1973

Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
hinh-hoc-khong-gian-12-19-png.1974

hinh-hoc-khong-gian-12-20-png.1975

Tổng kết các dạng tìm tâm và bán kính mặt cầu
hinh-hoc-khong-gian-12-21-png.1976

Tổng hợp các công thức đặc biệt về khối tròn xoay
hinh-hoc-khong-gian-12-22-png.1977

Hệ trục tọa độ trong không gian Oxyz
hinh-hoc-khong-gian-12-23-png.1978

hinh-hoc-khong-gian-12-24-png.1979

6 dạng toán phương trình mặt cầu
hinh-hoc-khong-gian-12-25-png.1980

hinh-hoc-khong-gian-12-26-png.1981

Mặt phẳng và phương trình mặt phẳng
hinh-hoc-khong-gian-12-27-png.1982

13 dạng toán phương trình mặt phẳng
hinh-hoc-khong-gian-12-28-png.1983

hinh-hoc-khong-gian-12-29-png.1984

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu. Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu.
hinh-hoc-khong-gian-12-30-png.1985

Đường thẳng, phương trình đường thẳng. Vị trí tương đối đường thẳng và mặt phẳng
hinh-hoc-khong-gian-12-31-png.1986

hinh-hoc-khong-gian-12-32-png.1987

Góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai đường thẳng
hinh-hoc-khong-gian-12-33-png.1988

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
hinh-hoc-khong-gian-12-34-png.1989

hinh-hoc-khong-gian-12-35-png.1990

hinh-hoc-khong-gian-12-36-png.1991

hinh-hoc-khong-gian-12-37-png.1992

Mặt cầu
hinh-hoc-khong-gian-12-38-png.1993

hinh-hoc-khong-gian-12-39-png.1994

hinh-hoc-khong-gian-12-40-png.1995

hinh-hoc-khong-gian-12-41-png.1996
 
Sửa lần cuối:

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2

Bình luận bằng Facebook