Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Bài viết này sẽ hệ thống lý thuyết, công thức hình học không gian lớp 12. Đây là những công thức hình học không gian 12 quan trọng học sinh cần phải nhớ để làm các bài tập sau này.

Bài viết này ngoài giới thiệu lý thuyết cần phải nhớ còn giới thiệu các công thức tính thể tích của các khối đa diện cơ bản: khối chóp, khối lăng trụ (đặc biệt: hình hộp chữ nhật, hình lập phương) và thể tích của các khối tròn xoay: khối cầu (hình cầu), khối nón, khối trụ.

Lý thuyết và công thức hình học không gian lớp 12 cần nhớ

Tài liệu gồm:
 1. Khối đa diện
 2. Khối đa diện lồi
 3. Thể tích khối đa diện
 4. Các công thức hình học phẳng
 5. Công thức giải nhanh khối chóp
 6. Công thức thể tích từ diện
 7. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
 8. Công thức giải nhanh mặt nón
 9. Công thức giải nhanh mặt trụ
 10. Công thức giải nhanh mặt cầu
 11. Công thức hình học không gian khối tròn xoay
 12. Các dạng bài tập hình học không gian
Hình học không gian 12 (1).png

Hình học không gian 12 (2).png

Khối đa diện lồi
Hình học không gian 12 (3).png

Thể tích khối đa diện
Hình học không gian 12 (4).png

Hình học không gian 12 (5).png

Hình học không gian 12 (6).png

Công thức tính nhanh thể tích khối chóp thường gặp
Hình học không gian 12 (7).png

Hình học không gian 12 (8).png

Chuyên đề mặt nón - Mặt cầu - Mặt trụ
Hình học không gian 12 (9).png

Chủ đề mặt trụ tròn xoay
Hình học không gian 12 (10).png

Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng
Hình học không gian 12 (11).png

Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu
Hình học không gian 12 (12).png

Công thức giải nhanh bài toán mặt nón
Hình học không gian 12 (13).png

3 công thức mặt nón và hình nón cụt
Hình học không gian 12 (14).png

Hình học không gian 12 (15).png

Công thức giải nhanh thể tích hình trụ
Hình học không gian 12 (16).png

Một số dạng toán và công thức giải bài toán mặt cầu
Hình học không gian 12 (17).png

Hình học không gian 12 (18).png

Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
Hình học không gian 12 (19).png

Hình học không gian 12 (20).png

Tổng kết các dạng tìm tâm và bán kính mặt cầu
Hình học không gian 12 (21).png

Tổng hợp các công thức đặc biệt về khối tròn xoay
Hình học không gian 12 (22).png

Hệ trục tọa độ trong không gian Oxyz
Hình học không gian 12 (23).png

Hình học không gian 12 (24).png

6 dạng toán phương trình mặt cầu
Hình học không gian 12 (25).png

Hình học không gian 12 (26).png

Mặt phẳng và phương trình mặt phẳng
Hình học không gian 12 (27).png

13 dạng toán phương trình mặt phẳng
Hình học không gian 12 (28).png

Hình học không gian 12 (29).png

Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu. Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu.
Hình học không gian 12 (30).png

Đường thẳng, phương trình đường thẳng. Vị trí tương đối đường thẳng và mặt phẳng
Hình học không gian 12 (31).png

Hình học không gian 12 (32).png

Góc giữa hai mặt phẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai đường thẳng
Hình học không gian 12 (33).png

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
Hình học không gian 12 (34).png

Hình học không gian 12 (35).png

Hình học không gian 12 (36).png

Hình học không gian 12 (37).png

Mặt cầu
Hình học không gian 12 (38).png

Hình học không gian 12 (39).png

Hình học không gian 12 (40).png

Hình học không gian 12 (41).png
 
Sửa lần cuối: