Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Hàm số mũ, hàm số logarit và hàm số lũy thừa là phần quan trọng chương 2 lớp 12 sách Giải Tích. Để học tốt phần này các em cần nhớ rõ Công thức giải nhanh hàm số mũ, công thức giải nhanh hàm số lũy thừa và công thức giải nhanh hàm số logarit.
 • Định nghĩa: Hàm số mũ là hàm số có dạng y= a$^{x}$ ( a > 0, a ≠ 1).
 • Định nghĩa: hàm số lôgarit là hàm số có dạng y = log$_{a}$x ( với cơ số a # 1)
Tài liệu gồm có những phần chính:
 1. Định nghĩa và các công thức lũy thừa, mũ
 2. Định nghĩa và các công thức logarit
 3. Hàm số lũy thừa
 4. hàm số mũ
 5. Hàm số logarit
 6. Phương trình mũ
 7. Bất phương trình mũ
 8. Phương trình logarit
 9. Bất phương trình logarit
 10. Một số bài toán thực tế
Mời các bạn xem tài liệu:
ham-so-mu-va-logarit-1-png.2091

ham-so-mu-va-logarit-2-png.2092

ham-so-mu-va-logarit-3-png.2093

ham-so-mu-va-logarit-4-png.2094

ham-so-mu-va-logarit-5-png.2095

ham-so-mu-va-logarit-6-png.2096

ham-so-mu-va-logarit-7-png.2097
 
Sửa lần cuối: