hàm số lũy thừa

 1. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, TIỆM CẬN

  C2 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU - CỰC TRỊ - TIỆM CẬN TẢI TÀI LIỆU
 2. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

  C2 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT. TẢI TÀI LIỆU
 3. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI

  C2 DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI. TẢI TÀI LIỆU
 4. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ và LOGARIT

  C2 DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TẢI TÀI LIỆU
 5. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT

  C2 DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TẢI TÀI LIỆU
 6. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CHỨA THAM SỐ

  C2 DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT CHỨA THAM SỐ TẢI TÀI LIỆU
 7. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN MAX CỦA BIỂU THỨC

  C2 DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN - MAX CỦA BIỂU THỨC TẢI TÀI LIỆU
 8. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

  DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TẢI TÀI LIỆU
 9. Học Lớp

  Phương trình mũ và logarit-dtn

  Phương trình mũ và logarit TẢI XUỐNG
 10. Học Lớp

  Hàm số lũy thừ và hàm số mũ

  Hàm số lũy thừ và hàm số mũ TẢI XUỐNG
 11. Học Lớp

  Chuyên đề mũ và logarit

  Chuyên đề mũ và logarit TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  Chuyên đề mũ- logarit

  Chuyên đề mũ - logarit TẢI XUỐNG
 13. Học Lớp

  299 bài tập phương trình, hệ phương trình mũ và LOGARIT

  Bài tập phương trình| hệ phương trình mũ và LOGARIT| TẢI XUỐNG
 14. Học Lớp

  Ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit đế giải các bài toán thực tế liên quan

  Ứng dụng hàm số lũy thừa| Ứng dụng hàm số mũ| Ứng dụng hàm số logarit| bài toán thực tế| TẢI XUỐNG
 15. Học Lớp

  Tuyển tập mũ và logarit trong các đề thi thử môn Toán 2018 có đáp án

  Mũ và logarit trong các đề thi thử TẢI XUỐNG