hàm số lũy thừa

 1. Học Lớp

  Toán 12 Các dạng bài hàm số lũy thừa

  Hàm số lũy thừa là gì? Học Hàm số lũy thừa như thế nào cho hiệu quả? Bài giảng này sẽ được trình bày để học sinh hiểu rõ lỹ thuyết Hàm số lũy thừa, quét toàn bộ dạng toán và nhận dạng để giải nhanh các chủ đề liên quan giúp người học đạt điểm tối đa. Mời các em cùng xem <iframe width="680"...
 2. Học Lớp

  Toán 12 Hàm số mũ và Hàm số lũy thừa

  Hàm số lũy thừa là gì? Học Hàm số lũy thừa như thế nào cho hiệu quả? Bài giảng này sẽ được trình bày để học sinh hiểu rõ lỹ thuyết Hàm số lũy thừa, quét toàn bộ dạng toán và nhận dạng để giải nhanh các chủ đề liên quan giúp người học đạt điểm tối đa. Mời các em cùng xem <iframe width="680"...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Hàm số lũy thừa

  Hàm số lũy thừa là gì? Học Hàm số lũy thừa như thế nào cho hiệu quả? Bài giảng này sẽ được trình bày để học sinh hiểu rõ lỹ thuyết Hàm số lũy thừa, quét toàn bộ dạng toán và nhận dạng để giải nhanh các chủ đề liên quan giúp người học đạt điểm tối đa. Mời các em cùng xem <iframe width="680"...
 4. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGA

  C2 DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM TẢI TÀI LIỆU
 5. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, TIỆM CẬN

  C2 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU - CỰC TRỊ - TIỆM CẬN TẢI TÀI LIỆU
 6. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LŨY THỪA VÀ LOGA

  C2 DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH TẢI TÀI LIỆU
 7. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

  C2 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT. TẢI TÀI LIỆU
 8. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 5. ĐỒ THỊ HÀM SỐ LŨY THỪA , HÀM SỐ LOGA VÀ HÀM SỐ MŨ

  C2 DẠNG 5. ĐỒ THỊ TẢI TÀI LIỆU
 9. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI

  C2 DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI. TẢI TÀI LIỆU
 10. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ và LOGARIT

  C2 DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TẢI TÀI LIỆU
 11. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT

  C2 DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TẢI TÀI LIỆU
 12. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CHỨA THAM SỐ

  C2 DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT CHỨA THAM SỐ TẢI TÀI LIỆU
 13. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN MAX CỦA BIỂU THỨC

  C2 DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN - MAX CỦA BIỂU THỨC TẢI TÀI LIỆU
 14. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

  DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TẢI TÀI LIỆU
 15. Học Lớp

  Phương trình mũ và logarit-dtn

  Phương trình mũ và logarit TẢI XUỐNG
 16. Học Lớp

  Hàm số lũy thừ và hàm số mũ

  Hàm số lũy thừ và hàm số mũ TẢI XUỐNG
 17. Học Lớp

  Chuyên đề mũ và logarit

  Chuyên đề mũ và logarit TẢI XUỐNG
 18. Học Lớp

  Chuyên đề mũ- logarit

  Chuyên đề mũ - logarit TẢI XUỐNG
 19. Học Lớp

  299 bài tập phương trình, hệ phương trình mũ và LOGARIT

  Bài tập phương trình| hệ phương trình mũ và LOGARIT| TẢI XUỐNG
 20. Học Lớp

  Ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit đế giải các bài toán thực tế liên quan

  Ứng dụng hàm số lũy thừa| Ứng dụng hàm số mũ| Ứng dụng hàm số logarit| bài toán thực tế| TẢI XUỐNG