phương trình lôgarit

 1. Học Lớp

  casio Bài 11: Kỹ thuật casio tìm số nghiệm phương trình mũ và logarit phần 2

  I. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SHIFT SOLVE Bài toán đặt ra: Tìm số nghiệm của phương trình $\sqrt x + \sqrt {2x + 1} = {x^2} - 3x + 1$ ? Xây dựng phương pháp: Chuyển bài toán về dạng Vế trái =0 khi đó $\sqrt x + \sqrt {2x + 1} - {x^2} + 3x - 1 = 0$ và đặt $f\left( x \right) = \sqrt x + \sqrt {2x +...
 2. Học Lớp

  casio Bài 10: Kỹ thuật casio tìm số nghiệm phương trình mũ và logarit phần 1

  I. PHƯƠNG PHÁP Bước 1: Chuyển PT về dạng Vế trái = 0 Bước 2: Sử dụng chức năng MODE 7 để xét lập bảng giá trị của vế trái Bước 3: Quan sát và đánh giá: Nếu $F\left( \alpha \right) = 0$ thì $\alpha $ là 1 nghiệm Nếu $F\left( a \right).F\left( b \right) < 0$ thì PT có 1 nghiệm thuộc $\left(...
 3. Học Lớp

  casio Bài 9: Kỹ thuật casio tìm số nghiệm phương trình logarit

  I. PHƯƠNG PHÁP Bước 1: Chuyển PT về dạng Vế trái = 0. Vậy nghiệm của PT sẽ là giá trị của x làm cho vế trái =0 Bước 2: Sử dụng chức năng CALC hoặc MODE 7 hoặc SHIFT SOLVE để kiểm tra xem nghiệm. Một giá trị được gọi là nghiệm nếu thay giá trị đó vào vế trái thì được kết quả là 0 Bước 3: Tổng hợp...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Công thức giải nhanh hàm số mũ và logarit

  Hàm số mũ, hàm số logarit và hàm số lũy thừa là phần quan trọng chương 2 lớp 12 sách Giải Tích. Để học tốt phần này các em cần nhớ rõ Công thức giải nhanh hàm số mũ, công thức giải nhanh hàm số lũy thừa và công thức giải nhanh hàm số logarit. Định nghĩa: Hàm số mũ là hàm số có dạng y= a$^{x}$ (...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 85 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 4 trang 85 Hàm số mũ, hàm số lôgarit Giải các phương trình lôgarit: a) \({1 \over 2}\log \left( {{x^2} + x - 5} \right) = \log 5{\rm{x}} + \log {1 \over {5{\rm{x}}}}\) b) \({1 \over 2}\log \left( {{x^2} - 4{\rm{x}} - 1} \right) = \log 8{\rm{x}} - \log...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 3 trang 84 Hàm số mũ, hàm số lôgarit Giải các phương trình logarit a) \({lo{g_3}\left( {5x{\rm{ }} + {\rm{ }}3} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}lo{g_3}\left( {7x{\rm{ }} + {\rm{ }}5} \right)}\) b) \({log\left( {x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right){\rm{ }}-{\rm{ }}log\left(...
 7. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 84 Hàm số mũ, hàm số lôgarit Giải các phương trình mũ: a) \({3^{2x-1}} + {3^{2x}} =108\);- b) \({2^{x + 1}} + {2^{x - 1}} + {2^x} = 28\); c) \({64^x}-{8^x}-56 =0\); d) \({3.4^x}-{2.6^x} = {9^x}\). Lời giải bài tập chi tiết \(...
 8. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 84 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 84 Hàm số mũ, hàm số lôgarit Giải các phương trình mũ: a) \({\left( {0,3} \right)^{3x - 2}} = 1\); b) \(\left ( \frac{1}{5} \right )^{x}\)= 25; c) \(2^{x^{2}-3x+2}\) = 4; d) \({\left( {0,5}...
 9. Học Lớp

  Toán 12 Phương trình logarit và bất phương trình logarit

  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa Phương trình lôgarit là phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. Bất phương trình lôgarit là bất phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. 2. Phương trình và bất phương trình lôgarit cơ...