hàm số mũ

 1. Học Lớp

  Toán 12 7 câu lũy thừa và logarit trích đề thi thử toán trường THPT Thiệu Sơn Thanh Hóa

  Câu 1: Tính giá trị của ${a^{{{\log }_{\sqrt a }}\,4}}$ với $a > 0,\,a \ne 1$. A. 8. B. 4. C. 16. D. 7. Giải ${a^{{{\log }_{\sqrt a }}\left( 4 \right)}} = {a^{2{{\log }_a}\left( 4 \right)}} = {a^{{{\log }_a}\left( {16} \right)}} = 16$ Chọn đáp án C. Câu 2: Trong các hàm số dưới đây...
 2. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, TIỆM CẬN

  C2 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU - CỰC TRỊ - TIỆM CẬN TẢI TÀI LIỆU
 3. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

  C2 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT. TẢI TÀI LIỆU
 4. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI

  C2 DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI. TẢI TÀI LIỆU
 5. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ và LOGARIT

  C2 DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TẢI TÀI LIỆU
 6. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT

  C2 DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT TẢI TÀI LIỆU
 7. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CHỨA THAM SỐ

  C2 DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ - LOGARIT CHỨA THAM SỐ TẢI TÀI LIỆU
 8. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN MAX CỦA BIỂU THỨC

  C2 DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN - MAX CỦA BIỂU THỨC TẢI TÀI LIỆU
 9. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

  DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TẢI TÀI LIỆU
 10. Học Lớp

  Cho số thực dương a khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho số thực dương a khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Đồ thị hàm số \(y = {a^x}\)và \(y = {\left( {\frac{1}{a}} \right)^x}\) đối xứng nhau qua trục Ox. B. Đồ thị hàm số \(y = {\log _a}x\)và \(y = {\log...
 11. Học Lớp

  Cho ba số thực \(a,b,c \in \left( {\frac{1}{4};1} \right).\) Tìm giá trị nhỏ nhất \({P_{\min }}\) của biểu thức

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho ba số thực \(a,b,c \in \left( {\frac{1}{4};1} \right).\) Tìm giá trị nhỏ nhất \({P_{\min }}\) của biểu thức: \(P = lo{g_a}\left( {b - \frac{1}{4}} \right) + {\log _b}\left( {c - \frac{1}{4}} \right) + {\log...
 12. Học Lớp

  Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn \(xy = {10^a},yz = {10^{2b}},zx = {10^{3c}}\left( {a,b,c \in R} \right)\). Tính \(P = {\log _x} + {\log _y} + {\log _z}.\) A. \(P = 3abc\) B. \(P = a + 2b + 3c\) C. \(P =...
 13. Học Lớp

  Tìm tập xách định D của hàm số \(y = {\log _3}\left( {{x^2} - x} \right).\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tìm tập xách định D của hàm số \(y = {\log _3}\left( {{x^2} - x} \right).\) A. \(D = \left( { - \infty ;0} \right) \cup \left( {1; - \infty } \right)\) B. \(D = \left( {0;1} \right)\) C. \(D = \left[...
 14. Học Lớp

  Cho 0 < x < y < 1, đặt \(m = \frac{1}{{y - x}}\left( {\ln \frac{y}{{1 - y}} - \ln \frac{x}{{1 - x}}} \right)\). Mệnh đề nào sau đây đúng?

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho 0 < x < y < 1, đặt \(m = \frac{1}{{y - x}}\left( {\ln \frac{y}{{1 - y}} - \ln \frac{x}{{1 - x}}} \right)\). Mệnh đề nào sau đây đúng? A. \(m > 4\) B. \(m < 1\) C. \(m = 4\) D. \(m < 2\)
 15. Học Lớp

  Tính đạo hàm của hàm số \(y = {e^{ - x}}\left( {{x^2} - 2x + 2} \right).\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Tính đạo hàm của hàm số \(y = {e^{ - x}}\left( {{x^2} - 2x + 2} \right).\) A. \(y' = - {e^{ - x}}\left( { - {x^2} + 4x + 4} \right)\) B. \(y' = - {e^{ - x}}\left( { - {x^2} - 4x + 4} \right)\) C. \(y' =...
 16. Học Lớp

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = {2^x}{.5^x}.\) Tính giá trị của \(f'\left( 0 \right).\)

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Cho hàm số \(f\left( x \right) = {2^x}{.5^x}.\) Tính giá trị của \(f'\left( 0 \right).\) A. \(f'\left( 0 \right) = 10.\) B. \(f'\left( 0 \right) = 1.\) C. \(f'\left( 0 \right) = \frac{1}{{\ln 10}}.\) D...
 17. Học Lớp

  Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

  Hàm số mũ | Hàm số lũy thừa | Hàm số mũ và lũy thừa | hàm số loagrit | logarit | Với các số thực dương a, b bất kỳ, đặt \(M = {\left( {\frac{{{a^{10}}}}{{\sqrt[3]{{{b^5}}}}}} \right)^{0,3}}.\) Mệnh đề nào dưới đây là đúng? A. \({\mathop{\rm logM}\nolimits} = 3loga - \frac{1}{2}\log b.\) B...