hàm số mũ

 1. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 9)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/pwEmKzxq0P8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 2. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 8)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/Pppacptef2g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 3. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 7)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/_C7-TLeTBis" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 4. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 6)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/Y31AEyvoCmg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 5. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 5)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/FpDlCCmRcMY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 6. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 4)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/p6_3qrWJ7Rs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 7. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 3)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/NzZfyi19gEM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 8. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 2)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/7D0Rkx2_sUY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 9. Học Lớp

  Phương trình mũ và phương trình Logarit (phần 1)

  Phương trình mũ là gì? Phương trình logarit là gì? Cách học hiệu quả phần này như thế nào? Để giải đáp phần trên ta cùng nhau đi vào học bài hôm nay <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/ED7EmC892Hk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 10. Học Lớp

  Hàm số mũ và hàm số logarit

  Hàm số mũ là gì? hàm số Logarit là gì? Chúng biểu diễn như nào? Làm như thế nào để học tốt? Bài giảng này sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề trên <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/AWQGpRg-4oc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 11. Học Lớp

  Phương pháp giải nhanh đồ thị hàm số mũ và logarit

  Hàm số mũ là gì? hàm số Logarit là gì? Chúng biểu diễn như nào? Làm như thế nào để học tốt? Bài giảng này sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề trên <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/HehJd9uom2Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media...
 12. Học Lớp

  Bí quyết Đọc nhanh đồ thị hàm số mũ - Lũy thừa - Lôgarit

  Hàm số Lũy thừa là gì? Hàm số mũ là gì? hàm số Logarit là gì? Chúng biểu diễn như nào? Làm như thế nào để học tốt? Bài giảng này sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề trên <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/SSr85ycPBeY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay...
 13. Học Lớp

  Hàm số logarit là gì?

  Hàm số Logarit là gì? Chúng biểu diễn như nào? Làm như thế nào để học tốt? Bài giảng này sẽ giải đáp chi tiết các vấn đề trên <iframe width="680" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/kogpWZ4VW58" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope...
 14. Học Lớp

  Toán 12 Tài liệu pdf hàm số lũy thừa, mũ và logarit

  DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGA DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, TIỆM CẬN DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LŨY THỪA VÀ LOGA DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT DẠNG 5. ĐỒ THỊ HÀM SỐ LŨY THỪA , HÀM SỐ LOGA VÀ HÀM SỐ MŨ DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN...
 15. Học Lớp

  Toán 12 7 câu lũy thừa và logarit trích đề thi thử toán trường THPT Thiệu Sơn Thanh Hóa

  Câu 1: Tính giá trị của ${a^{{{\log }_{\sqrt a }}\,4}}$ với $a > 0,\,a \ne 1$. A. 8. B. 4. C. 16. D. 7. Giải ${a^{{{\log }_{\sqrt a }}\left( 4 \right)}} = {a^{2{{\log }_a}\left( 4 \right)}} = {a^{{{\log }_a}\left( {16} \right)}} = 16$ Chọn đáp án C. Câu 2: Trong các hàm số dưới đây...
 16. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGA

  C2 DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM TẢI TÀI LIỆU
 17. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, TIỆM CẬN

  C2 DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU - CỰC TRỊ - TIỆM CẬN TẢI TÀI LIỆU
 18. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LŨY THỪA VÀ LOGA

  C2 DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH TẢI TÀI LIỆU
 19. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

  C2 DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT. TẢI TÀI LIỆU
 20. Học Lớp

  Toán 12 DẠNG 5. ĐỒ THỊ HÀM SỐ LŨY THỪA , HÀM SỐ LOGA VÀ HÀM SỐ MŨ

  C2 DẠNG 5. ĐỒ THỊ TẢI TÀI LIỆU