Toán 12 Tài liệu pdf hàm số lũy thừa, mũ và logarit

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
 1. DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGA
 2. DẠNG 2. TÍNH CHẤT ĐƠN ĐIỆU, CỰC TRỊ, TIỆM CẬN
 3. DẠNG 3. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LŨY THỪA VÀ LOGA
 4. DẠNG 4. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
 5. DẠNG 5. ĐỒ THỊ HÀM SỐ LŨY THỪA , HÀM SỐ LOGA VÀ HÀM SỐ MŨ
 6. DẠNG 6. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI
 7. DẠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH MŨ và LOGARIT
 8. DẠNG 8.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT
 9. DẠNG 9. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT CHỨA THAM SỐ
 10. DẠNG 10. CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN MAX CỦA BIỂU THỨC
 11. DẠNG 11. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
 12. 7 công thức lãi suất ngân hàng thường gặp trong đề thi THPT
 13. Phương trình mũ và logarit-dtn
 14. Hàm số lũy thừ và hàm số mũ
 15. Chuyên đề mũ và logarit
 16. Chuyên đề mũ- logarit
 17. 299 bài tập phương trình, hệ phương trình mũ và LOGARIT
 18. Ứng dụng hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit đế giải các bài toán thực tế liên quan
 19. Tuyển tập mũ và logarit trong các đề thi thử môn Toán 2018 có đáp án
 20. Tài liệu tự học chuyên đề hàm số lũy thừa – mũ – logarit – Lê Minh Cường
 21. Tài liệu trắc nghiệm môn Toán Giải tích 12 - Hồ Sỹ Trường
 22. Phương pháp nâng lũy thừa trong bài toán phương trình hàm số Logarit - Nguyễn Đình Hoàn
 23. Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ và logarit
 24. Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ - logarit - Lê Minh Cường
 25. Một số bài toán phương trình logarit khác cơ số - Huỳnh Đức Khánh - Đại học Quy Nhơn
 26. Giải chi tiết các dạng toán lũy thừa, mũ và logarit – Nguyễn Bảo Vương
 27. Chuyên đề trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit
 28. Chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit – Bùi Trần Duy Tuấn
 29. Các phương pháp giải PT - BPT - HPT Mũ và Logarit - Nguyễn Trung Kiên
 30. Bài tập trắc nghiệm mũ và logarit - Nguyễn Đại Dương
 31. Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit - Lê Văn Đoàn
 32. Bài tập trắc nghiệm hàm mũ và logarit - Trần Duy Thúc
 33. Bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh
 34. 600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số Mũ và Logarit - Nhóm Toán
 35. 369 bài toán trắc nghiệm chủ đề lũy thừa, mũ và logarit có lời giải chi tiết
 36. 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit - Lương Văn Huy
 37. 100 câu trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit - Bùi Thế Việt
 38. 100 bài toán trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit có đáp án – Phùng Hoàng Em
 39. 50 câu trắc nghiệm về hàm số mũ và logarit - Trần Thanh Minh
 40. Tập xác định hàm số mũ