bất phương trình lôgarit

 1. Học Lớp

  casio Bài 13: Kỹ thuật casio giải bất phương trình mũ và logarit phần 2

  I. PHƯƠNG PHÁP 3: LẬP BẢNG GIÁ TRỊ MODE 7 Bước 1: Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét dấu bằng cách chuyển hết các số hạng về vế trái. Khi đó bất phương trình sẽ có dạng Vế trái $ \ge 0$ hoặc Vế trái $ \le 0$ Bước 2: Sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của máy tính Casio để...
 2. Học Lớp

  casio Bài 12: Kỹ thuật casio giải bất phương trình mũ và logarit phần 1

  I. PHƯƠNG PHÁP 1: CALC THEO CHIỀU THUẬN Bước 1: Chuyển bài toán bất phương trình về bài toán xét dấu bằng cách chuyển hết các số hạng về vế trái. Khi đó bất phương trình sẽ có dạng Vế trái $ \ge 0$ hoặc Vế trái $ \le 0$ Bước 2: Sử dụng chức năng CALC của máy tính Casio để xét dấu các khoảng...
 3. Học Lớp

  Toán 12 Công thức giải nhanh hàm số mũ và logarit

  Hàm số mũ, hàm số logarit và hàm số lũy thừa là phần quan trọng chương 2 lớp 12 sách Giải Tích. Để học tốt phần này các em cần nhớ rõ Công thức giải nhanh hàm số mũ, công thức giải nhanh hàm số lũy thừa và công thức giải nhanh hàm số logarit. Định nghĩa: Hàm số mũ là hàm số có dạng y= a$^{x}$ (...
 4. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 2 trang 90 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Giải các bất phương trình lôgarit: a) \(lo{g_8}\left( {4 - {\rm{ }}2x} \right){\rm{ }} \ge {\rm{ }}2\); b) \(log_{\frac{1}{5}}(3x - 5)\) > \(log_{\frac{1}{5}}(x +1)\); c) \(lo{g_{0,2}}x{\rm{ }}-{\rm{...
 5. Học Lớp

  Toán 12 Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 89 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

  Giải bài tập sgk toán lớp 12 bài số 1 trang 89 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit Đề bài Giải các bất phương trình mũ: a) \(2^{-x^{2}+3x}< 4\); b) \(\left ( \frac{7}{9} \right )^{2x^{2}-3x} ≥ \frac{9}{7}\); c) \({3^{x + 2}} +{3^{x - 1}} \le 28\); d) \({4^x}-{\rm{ }}{3.2^x} + {\rm{...
 6. Học Lớp

  Toán 12 Phương trình logarit và bất phương trình logarit

  A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa Phương trình lôgarit là phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. Bất phương trình lôgarit là bất phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. 2. Phương trình và bất phương trình lôgarit cơ...