72 Phương pháp tọa độ trong không gian

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
 1. Tải về - 121 câu trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Quốc Tuấn
 2. Tải về - 124 bài tập trắc nghiệm mặt nón, hình nón và khối nón – Hứa Lâm Phong
 3. Tải về - 124 bài tập trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án và lời giải chi tiết
 4. Tải về - 186 bài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầu – Hứa Lâm Phong
 5. Tải về - 191 bài tập trắc nghiệm thể tích khối lăng trụ - Nguyễn Bảo Vương
 6. Tải về - 209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án - Lê Hoài Sơn
 7. Tải về - 225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử 2016 - Trần Văn Tài
 8. Tải về - 429 câu trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian - Phạm Văn Huy
 9. Tải về - 650 bài tập trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Bảo Vương
 10. Tải về - Bài tập khối tròn xoay chọn lọc - Trần Sĩ Tùng
 11. Tải về - Bài tập Mặt cầu - Khối cầu - Nguyễn Đăng Dũng
 12. Tải về - Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 chuyên đề nón – trụ – cầu
 13. Tải về - Bài tập trắc nghiệm hình học không gian - Lê Viết Nhơn
 14. Tải về - Bài tập trắc nghiệm hình trụ, khối trụ – Nguyễn Vũ Minh
 15. Tải về - Bài tập trắc nghiệm khối đa diện và khối tròn xoay - Nguyễn Khánh Nguyên
 16. Tải về - Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu - Trần Đình Cư
 17. Tải về - Bài tập trắc nghiệm mặt cầu - hình cầu - khối cầu - Nguyễn Văn Huy
 18. Tải về - Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện - Nguyễn Đại Dương
 19. Tải về - Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách có lời giải chi tiết - Phạm Văn Huy
 20. Tải về - Bài tập tỷ số thể tích khối đa diện - Lê Bá Bảo
 21. Tải về - Bài toán cực trị hình học không gian và các khối lồng nhau - Trần Đình Cư
 22. Tải về - Bài toán khoảng cách trong không gian - Phạm Hồng Phong
 23. Tải về - Các bài tập khối đa diện trong đề thi Đại học
 24. Tải về - Các dạng toán khoảng cách trong hình học không gian - Trần Đình Cư
 25. Tải về - Các phương pháp tính thể tích khối đa diện
 26. Tải về - Chuyên đề Hình học không gian - Lưu Huy Thưởng
 27. Tải về - Chuyên đề hình học không gian 2016 - Trần Quốc Nghĩa
 28. Tải về - Chuyên đề hình học không gian dành cho học sinh trung bình - yếu
 29. Tải về - Chuyên đề khoảng cách và thể tích khối đa diện - Hoàng Văn Phiên
 30. Tải về - Chuyên đề khối đa diện - Trần Quốc Nghĩa
 31. Tải về - Chuyên đề khối đa diện, góc và khoảng cách - Đặng Việt Đông
 32. Tải về - Chuyên đề mặt nón - mặt trụ - mặt cầu - Trần Đình Cư
 33. Tải về - Chuyên đề mặt tròn xoay, mặt nón - trụ - cầu - Đặng Việt Đông
 34. Tải về - Chuyên đề Thể tích - Góc - Khoảng cách trong không gian - Đỗ Bá Thành
 35. Tải về - Chuyên đề thể tích khối đa diện - Nguyễn Văn Thân
 36. Tải về - Chuyên đề thể tích khối đa diện - Phạm Thu Hiền
 37. Tải về - Chuyên đề thể tích khối lăng trụ - Trần Đình Cư
 38. Tải về - Chuyên đề trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Nguyễn Quang Sơn
 39. Tải về - Chuyên đề vector trong không gian, quan hệ vuông góc - Nguyễn Bảo Vương
 40. Tải về - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song - Nguyễn Ngọc Dũng
 41. Tải về - Giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ - Trần Đình Cư
 42. Tải về - Giải bài toán khối đa diện bằng sơ đồ tư duy – Ngụy Như Thái
 43. Tải về - Hình học không gian - Đặng Thành Nam
 44. Tải về - Hình học Oxy - Oxyz và hình học không gian - Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
 45. Tải về - Kỹ thuật tư duy và giải toán trắc nghiệm hình học không gian – Hà Duy Nghĩa
 46. Tải về - Lý thuyết cơ bản và bài tập về khối đa diện - Trần Sĩ Tùng
 47. Tải về - Lý thuyết khối đa diện - Trần Đình Cư
 48. Tải về - Lý thuyết và một số bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện - Lê Bá Bảo.PDF
 49. Tải về - Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện - Lê Bá Bảo
 50. Tải về - Một số bài tập mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Nguyễn Thanh Hậu
 51. Tải về - Một số công thức giải nhanh phần thể tích khối chóp - Nguyễn Chiến
 52. Tải về - Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải
 53. Tải về - Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian - Đặng Việt Đông
 54. Tải về - Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian - Đặng Việt Đông
 55. Tải về - Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
 56. Tải về - Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh, Lê Thị Phượng (Tập 2)
 57. Tải về - Phát huy kỹ thuật đặt trục giải nhanh hình học không gian từ A đến Z - Nguyễn Hữu Bắc
 58. Tải về - Phương pháp giải toán Hình học 11 chương 3_ Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng
 59. Tải về - Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian - Nguyễn Hồng Điệp
 60. Tải về - Phương pháp xác định giao điểm - giao tuyến - thiết diện trong không gian
 61. Tải về - Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian
 62. Tải về - Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường
 63. Tải về - Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích- Nguyễn Tuấn Anh
 64. Tải về - Tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian - Phạm Minh Tuấn
 65. Tải về - Tuyển chọn 140 bài tập thể tích khối đa diện trong các đề thi thử - Từ Văn Khanh
 66. Tải về - Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian - Cao Văn Tuấn
 67. Tải về - Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook