Tài liệu Sách hình học 12 nâng cao pdf

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sách giáo khoa hình học 12 nâng cao pdf | sgk hình học 12 nâng cao | sách giáo khoa toán 12 nâng cao | sách giáo khoa hình học 12 nâng cao hoclop

MỤC LỤC SÁCH HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO THEO CHƯƠNG
 • Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng
 • Chương 2: Mặt cầu, Mặt trụ, Mặt nón
 • Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian
MỤC LỤC SÁCH HÌNH HỌC THEO BÀI
Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng

 • Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
 • Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện
 • Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều
 • Bài 4: Thể tích của khối đa diện
 • Ôn tập chương 1
Chương 2: Mặt cầu, Mặt trụ, Mặt nón
 • Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu
 • Bài 2: Khái niệm về mặt tròn xoay
 • Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ
 • Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón
 • Ôn tập chương 2
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian
 • Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
 • Bài 2: Phương trình mặt phẳng
 • Bài 3: Phương trình đường thẳng
 • Ôn tập chương 3
 • Ôn tập cuối năm
 • Một số đề kiểm tra