khối đa diện

 1. Học Lớp

  Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian

  Khối đa diện| phương pháp tọa độ| TẢI XUỐNG
 2. Học Lớp

  Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian - Cao Văn Tuấn

  Khối đa diện| phương pháp tọa độ| TẢI XUỐNG
 3. Học Lớp

  Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian - Cao Đình Tới

  Khối đa diện| trắc nghiệm hình học không gian| TẢI XUỐNG
 4. Học Lớp

  Tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian - Phạm Minh Tuấn

  Khối đa diện| cực trị hình học không gian| TẢI XUỐNG
 5. Học Lớp

  Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ - Nhóm Toán

  Khối đa diện| trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ | TẢI XUỐNG
 6. Học Lớp

  Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích- Nguyễn Tuấn Anh

  Khối đa diện| phương pháp thể tích| TẢI XUỐNG
 7. Học Lớp

  Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường

  Khối đa diện| thể tích khối đa diện| TẢI XUỐNG
 8. Học Lớp

  Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian

  Khối đa diện| Tài liệu chuyên Toán| TẢI XUỐNG
 9. Học Lớp

  Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian - Nguyễn Hồng Điệp

  Khối đa diện| Phương pháp tọa độ hóa| TẢI XUỐNG
 10. Học Lớp

  Phương pháp tọa độ hóa bài toán hình không gian - Trần Duy Thúc

  Khối đa diện| Phương pháp tọa độ hóa| TẢI XUỐNG
 11. Học Lớp

  Phương pháp phần bù tính thể tích khối đa diện phức tạp - Vương Thanh Bì

  Khối đa diện| phần bù tính thể tích khối đa diện| TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  Phương pháp giải toán Hình học 11 chương 3_ Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng

  Khối đa diện| Quan hệ vuông góc | TẢI XUỐNG
 13. Học Lớp

  Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Hoàng Trọng Tấn

  Khối đa diện| bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp| TẢI XUỐNG
 14. Học Lớp

  Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

  Khối đa diện| giải nhanh hình không gian| TẢI XUỐNG
 15. Học Lớp

  Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian - Đặng Việt Đông

  Khối đa diện| quan hệ song song trong không gian| TẢI XUỐNG
 16. Học Lớp

  Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải

  Khối đa diện| hình học không gian| TẢI XUỐNG
 17. Học Lớp

  Một số công thức tính bán kính mặt cầu - Trần Lê Quyền

  Khối đa diện| bán kính mặt cầu| TẢI XUỐNG