khối đa diện

 1. Học Lớp

  Toán 12 Dạng 1. Hình đa diện

  C5 HÌNH ĐA DIỆN TẢI TÀI LIỆU
 2. Học Lớp

  Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian

  Khối đa diện| phương pháp tọa độ| TẢI XUỐNG
 3. Học Lớp

  Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian - Cao Văn Tuấn

  Khối đa diện| phương pháp tọa độ| TẢI XUỐNG
 4. Học Lớp

  Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian - Cao Đình Tới

  Khối đa diện| trắc nghiệm hình học không gian| TẢI XUỐNG
 5. Học Lớp

  Tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian - Phạm Minh Tuấn

  Khối đa diện| cực trị hình học không gian| TẢI XUỐNG
 6. Học Lớp

  Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ - Nhóm Toán

  Khối đa diện| trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ | TẢI XUỐNG
 7. Học Lớp

  Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích- Nguyễn Tuấn Anh

  Khối đa diện| phương pháp thể tích| TẢI XUỐNG
 8. Học Lớp

  Tài liệu tự học chuyên đề đa diện và thể tích khối đa diện – Lê Minh Cường

  Khối đa diện| thể tích khối đa diện| TẢI XUỐNG
 9. Học Lớp

  Tài liệu chuyên Toán THPT chuyên đề Hình học không gian

  Khối đa diện| Tài liệu chuyên Toán| TẢI XUỐNG
 10. Học Lớp

  Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian - Nguyễn Hồng Điệp

  Khối đa diện| Phương pháp tọa độ hóa| TẢI XUỐNG
 11. Học Lớp

  Phương pháp tọa độ hóa bài toán hình không gian - Trần Duy Thúc

  Khối đa diện| Phương pháp tọa độ hóa| TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  Phương pháp phần bù tính thể tích khối đa diện phức tạp - Vương Thanh Bì

  Khối đa diện| phần bù tính thể tích khối đa diện| TẢI XUỐNG
 13. Học Lớp

  Phương pháp giải toán Hình học 11 chương 3_ Quan hệ vuông góc – Nguyễn Ngọc Dũng

  Khối đa diện| Quan hệ vuông góc | TẢI XUỐNG
 14. Học Lớp

  Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp - Hoàng Trọng Tấn

  Khối đa diện| bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp| TẢI XUỐNG
 15. Học Lớp

  Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian - Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)

  Khối đa diện| giải nhanh hình không gian| TẢI XUỐNG
 16. Học Lớp

  Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ song song trong không gian - Đặng Việt Đông

  Khối đa diện| quan hệ song song trong không gian| TẢI XUỐNG
 17. Học Lớp

  Ôn luyện bồi dưỡng học sinh giỏi hình học không gian – Phan Huy Khải

  Khối đa diện| hình học không gian| TẢI XUỐNG