tam giác

 1. Học Lớp

  Trọng tâm của tam giác

  Trọng tâm của tam giác là một điểm, nó là nơi giao nhau của ba đường trung tuyến. Giả sử cho tam giác ABC có 3 đường trung tuyến là AD, BE, CF. Gọi G là giao điểm của 3 đường trung tuyến trên thì G gọi là trọng tâm của tam giác ABC. 1. Tính chất trọng tâm của tam giác Cho tam giác ABC thì trọng...
 2. Học Lớp

  Công thức tính diện tích tam giác vuông chuẩn nhất

  Có nhiều công thức tính diện tích tam giác vuông khác nhau nên nhớ nhanh và lâu là khó. 7scv sẽ giới thiệu một một công thức chuẩn nhất, dựa vào công thức này bạn có thể suy ra những công thức tính diện tích tam giác vuông còn lại. 1. Tam giác vuông là gì? Tam giác vuông là tam giác có 1 góc...
 3. Học Lớp

  Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác

  Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dài cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích tam giác tăng thêm 5,265 m2. Tính diện tích hình tam giác ABC đó ?
 4. Học Lớp

  Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4 m thì diện tích

  Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4 m thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu m2?
 5. Học Lớp

  Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm

  Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bằng $\frac{4}{3}$ cạnh AC, cạnh BC bằng $\frac{5}{3}$cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?
 6. Học Lớp

  Cho tam giác ABC vuông góc tại B, chu vi là 37dm.

  Cho tam giác ABC vuông góc tại B, chu vi là 37dm. Cạnh AB bằng $\frac{2}{3}$ cạnh AC, cạnh BC bằng $\frac{4}{5}$ cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?
 7. Học Lớp

  Cho tam giác ABC của một lăng tẩm có diện tích 129m2, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

  Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích 129m2, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?
 8. Học Lớp

  Cho tam giác ABC có đáy 12cm và chiều cao 25mm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

  Một hình tam giác có đáy 12cm và chiều cao 25mm. Tính diện tích hình tam giác đó ?
 9. Học Lớp

  Cho tam giác abc có đáy 15cm và chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

  Một hình tam giác có đáy 15cm và chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó ?
 10. Học Lớp

  Cho tam giác ABC có góc B > góc C.

  Cho tam giác ABC có góc B > góc C. a/ So sánh độ dài các cạnh AB và AC. b/ Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh góc (CDA) > góc (CAD); c/ Chứng minh rằng tia phân giác của góc BAC nằm trong góc BAM
 11. Học Lớp

  Cho tam giác ABC có AH vuông góc với BC, có góc BAH = 2. góc C. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E

  Cho tam giác ABC có AH vuông góc với BC, có góc BAH = 2. góc C. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E a. Tia phân giác của góc BAH cắt BE tại I. Chứng minh tam giác AIE vuông cân b. Chứng minh HE là phân giác của góc AHC
 12. Học Lớp

  Cho tam giác ABC có cạnh AC dài 6 cm;trên cạnh BC lấy điểm E sao cho EB=EC.BH là đường cao

  cho tam giác ABC có cạnh AC dài 6 cm;trên cạnh BC lấy điểm E sao cho EB=EC.BH là đường cao hạ từ đỉnh B của tam giác ABC và BH=3 cm.EH chia tam giác ABC thành 2 phần và diện tích tứ giác ABEH gấp đôi diện tích tam giác CEH a; Tính độ dài đoạn thẳng AH b; tính diện tích tam giác AHE
 13. Học Lớp

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. H là trực tâm của tam giác ABC

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. H là trực tâm của tam giác ABC. a) Gọi D là điểm đối xứng của A qua O . C/m: vecto BD = vecto HC b) GỌI k là trung điểm của AH và I là trung điểm của BC . C/m : vecto OK = vecto IH
 14. Học Lớp

  Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH. Tính thể tích khối nón sinh ra bởi tam giác

  Cho tam giác ABC cân tại A có \(AB = AC = a,\,\widehat A = {120^0}\), đường cao AH . Tính thể tích khối nón sinh ra bởi tam giác \(ABC\) khi quay quanh đường cao \(AH\)? A. \(\dfrac{{\pi {a^3}}}{3}\). B. \(\pi {a^3}\). C. \(\dfrac{{\pi {a^3}}}{2}\). D. \(\dfrac{{\pi {a^3}}}{8}\).
 15. Học Lớp

  Cho tam giác ABC có AB<AC và các góc B,C đều là góc nhọn. Chứng minh rằng nếu đường cao AH

  Cho tam giác ABC có AB<AC và các góc B,C đều là góc nhọn. Chứng minh rằng nếu đường cao AH và đường trung tuyến AM tạo với 2 cạnh AB và AC các góc bằng nhau thì tam giác ABC là tam giác vuông tại A.
 16. Học Lớp

  Cho tam giác ABC có BC=a,AC=b và diện tích S.Tính số đo các góc của tam giác

  Cho tam giác ABC có BC=a,AC=b và diện tích S.Tính số đo các góc của tam giác này biết S=$\frac{1}{4}(a^2+b^2)$
 17. Học Lớp

  .Cho tam giác ABC với AB= 5 và AC=1. Tính toạ độ điểm D là của chân đường phân giác trong góc A

  Cho tam giác ABC với AB= 5 và AC=1. Tính toạ độ điểm D là của chân đường phân giác trong góc A, biết B(7; -2) và C(1;4) A. (-1; 3) B.(2;3) C.(0;2) D.(1;1)
 18. Học Lớp

  Toán 12 Tính diện tích S của tam giác ABC.

  Đạo Hàm Và ứng Dụng|Cực Trị Của Hàm Số| Gọi A, B, C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} + 3.\) Tính diện tích S của tam giác ABC. A. S=2 B. S=1 C. \(S=\sqrt2\) D. \(S=2\sqrt2\)
 19. Học Lớp

  HL.1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

  1. Các kiến thức cần nhớ Định lý 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn. Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(AC > AB \Rightarrow \widehat B > \widehat C\). Định lí 2: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Ví dụ: \(\Delta ABC,\) \(\widehat B >...
 20. Học Lớp

  HL.2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên Định lí 1: Trong các đường vuông góc và đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc ngắn hơn mọi đường xiên. Ví dụ: \(AH \bot a \Rightarrow AH < AC,AH < AD\) (hình vẽ) 2. Quan hệ...