Cho tam giác abc có đáy 15cm và chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Một hình tam giác có đáy 15cm và chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó ?
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2

Bình luận bằng Facebook