Cho tam giác abc có đáy 15cm và chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Một hình tam giác có đáy 15cm và chiều cao 2,4cm. Tính diện tích hình tam giác đó ?
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Diện tích hình tam giác là: 15 x 2,4 : 2 = 18 (cm2)
Đáp số: 18cm2
 

Bình luận bằng Facebook