Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bằng $\frac{4}{3}$ cạnh AC, cạnh BC bằng $\frac{5}{3}$cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Cạnh AC là 3 phần bằng nhau thì cạnh AB là 4 phần và cạnh BC là 5 phần như thế
Độ dài cạnh AB là:
90 : ( 3 + 4 + 5 ) x 4 = 30 (cm)
Độ dài cạnh AC là:
90 : (3 + 4 + 5) x 3 = 22,5 (cm)
Diện tích hình tam giác ABC là:
30 x 22,5 : 2 = 337,5 (cm2)
Đáp số: 337,5 cm2
 

Bình luận bằng Facebook