Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bằng $\frac{4}{3}$ cạnh AC, cạnh BC bằng $\frac{5}{3}$cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2

Bình luận bằng Facebook