Cho tam giác ABC của một lăng tẩm có diện tích 129m2, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích 129m2, chiều cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2

Bình luận bằng Facebook