Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4 m thì diện tích

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Một thửa đất hình tam giác có chiều cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4 m thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu m2?
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tăng thêm là: 10 x 4 : 2 = 20 (m2)
Đáp số: 20m2
 

Bình luận bằng Facebook