Cho tam giác ABC vuông góc tại B, chu vi là 37dm.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cho tam giác ABC vuông góc tại B, chu vi là 37dm. Cạnh AB bằng $\frac{2}{3}$ cạnh AC, cạnh BC bằng $\frac{4}{5}$ cạnh AC. Tính diện tích hình tam giác ABC ?
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Ta có: $\frac{2}{3}=\frac{10}{15}$ và $\frac{4}{5}=\frac{12}{15}$
Cạnh AC là 15 phần bằng nhau thì cạnh AB là 10 phần và BC là 12 phần như thế.
Độ dài cạnh AB là: 37 : (15 + 10 + 12) x 10 = 10 (dm)
Độ dài cạnh AC là: 37 : (15 + 10 + 12) x 15 = 15 (dm)
Độ dài cạnh BC là: 37 – 10 – 15 = 12 (dm)
Diện tích hình tam giác ABC là: 10 x 12 : 2 = 60 (dm2)
Đáp số: 60dm2
 

Bình luận bằng Facebook