Cho tam giác ABC có đáy 12cm và chiều cao 25mm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Một hình tam giác có đáy 12cm và chiều cao 25mm. Tính diện tích hình tam giác đó ?
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2
Đổi: 25mm = 2,5 cm
Diện tích hình tam giác đó là: 12 x 2,5 : 2 = 15 (cm2)
Đáp số: 15cm2
 

Bình luận bằng Facebook