Cho tam giác ABC có đáy 12cm và chiều cao 25mm. Tính diện tích hình tam giác đó ?

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Một hình tam giác có đáy 12cm và chiều cao 25mm. Tính diện tích hình tam giác đó ?
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2

Bình luận bằng Facebook