bài tập hóa 10

 1. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Giải bài 7 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi : a) CH4(k) + H2O(k) \(\rightleftharpoons\) CO(k) + 3H2(k) b)...
 2. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Giải bài 6 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín: CaCO3(r) \(\rightleftharpoons\) CaO(r) + CO2(k) ∆H > 0 Điều gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau? a) Tăng dung tích của...
 3. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Giải bài 5 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: Cho biết phản ứng thuận nghịch sau: 2NaHCO$_{3}$ (r) \(\rightleftharpoons\) Na$_{2}$CO$_{3}$ (r) + CO$_{2}$ (k) + H$_{2}$O (k) ∆H > 0 Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn...
 4. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Giải bài 4 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ? a) Fe + CuSO$_{4}$ (2M) và Fe + CuSO$_{4}$ (4M). b) Zn + CuSO$_{4}$ (2M, 25$^{0}$C) và Zn + CuSO$_{4}$ (2M,50$^{0}$C). c) Zn$_{(hạt) }$+ CuSO$_{4}$ (2M)...
 5. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Giải bài 4 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ? a) Fe + CuSO$_{4}$ (2M) và Fe + CuSO$_{4}$ (4M). b) Zn + CuSO$_{4}$ (2M, 25$^{0}$C) và Zn + CuSO$_{4}$ (2M,50$^{0}$C). c) Zn$_{(hạt) }$+ CuSO$_{4}$ (2M)...
 6. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Giải bài 3 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: Có thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ của phản ứng xảy ra chậm ở điều kiện thường ? Học Lớp hướng dẫn giải Những biện pháp để tăng tốc độ của phản ứng xảy ra chậm ở điều kiện thường: a) Tăng nồng độ chất...
 7. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Giải bài 2 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: Cho biết cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: PCl$_{5 }$(k) \(\rightleftharpoons\) PCl$_{3 }$(k) +Cl$_{2}$ ∆H > 0 Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl$_{3}$ trong cân bằng ? A. Lấy bớt...
 8. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Giải bài 1 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai ? A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất. B. Nước giải khát được nén CO$_{2}$ vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua (độ axit) lớn...
 9. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

  Giải bài 8 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học: Cho biết phản ứng sau: 4CuO$_{(r)}$ => 2Cu$_{2}$O$_{(r) }$+ O$_{2(k)}$ (∆H > 0) Có thể dùng những biện pháp gì để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu$_{2}$O? Học Lớp hướng dẫn giải Để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu$_{2}$O tức...
 10. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

  Giải bài 7 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học: Clo phản ứng với nước theo phương trình hóa học sau : Cl$_{2}$ + H$_{2}$O => HClO +HCl Dưới tác dụng của ánh sáng, HClO bị phân hủy theo phản ứng : 2HClO → 2HCl + O$_{2}$ ↑ Giải thích tại sao nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo...
 11. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

  Giải bài 6 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học: Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín : C$_{(r)}$ + H$_{2}$O$_{(k)}$ \( \rightleftarrows \) CO$_{(k) }$+ H$_{2(k)}$; ∆H > 0. (1) CO$_{(k) }$+ H$_{2}$O$_{(k)}$ \( \rightleftarrows \) CO$_{2(k)}$ + H$_{2(k)}$; ∆H...
 12. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

  Giải bài 5 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học: Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa : C$_{(r) }$+ CO$_{2(k)}$ \(\rightleftharpoons\) 2CO$_{(k)}$ ∆H > 0 Học Lớp hướng dẫn giải Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê: Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng...
 13. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

  Giải bài 4 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học: Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học không? Vì sao? Học Lớp hướng dẫn giải - Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng...
 14. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

  Giải bài 3 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học: Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động? Học Lớp hướng dẫn giải - Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuân nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. - Cân bằng hóa học là cân bằng...
 15. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

  Giải bài 2 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: 2SO$_{2}$ $_{(k)}$ + O$_{2(k)}$ \(\rightleftharpoons\) 2SO$_{3}$ $_{(k)}$ ∆H < 0 Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi? A. Biến đổi nhiệt độ. B. Biến đổi áp...
 16. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

  Giải bài 1 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học: Ý nào sau đây là đúng: A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học. B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại. C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học...
 17. Học Lớp

  Báo cáo thực hành: Tốc độ phản ứng hóa học

  1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. Kết quả thí nghiệm: Cho Zn vào dung dịch HCl có bọt khí thoát ra. Khí ở ống nghiệm 1 thoát ra nhiều hơn ở ống nghiệm 2. Phương trình phản ứng: \(Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2\). Kết luận: - Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ. - Nồng độ càng lớn thì tốc...
 18. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 154 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học

  Giải bài 5 trang 154 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học: Cho 6 g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 4M (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay...
 19. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 154 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học

  Giải bài 4 trang 154 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học: Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau: a) Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang). b) Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống. c)...
 20. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 153 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học

  Giải bài 3 trang 153 sgk hóa học 10 Tốc độ phản ứng hóa học: Nồng độ, áp suất, nhiệt độ, kích thước hạt, chất xúc tác ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng? Học Lớp hướng dẫn giải Ảnh hưởng của một số yếu tố đến tốc độ phản ứng: - Nồng độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng. - Áp suất ảnh hưởng...