Giải bài 7 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học:
Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và dịch chuyển theo chiều nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi :
a) CH4(k) + H2O(k) \(\rightleftharpoons\) CO(k) + 3H2(k)
b) CO2(k) + H2(k) \(\rightleftharpoons\) CO(k) + H2O(k)
c) 2SO2(k) + O2(k) \(\rightleftharpoons\) 2SO3(k)
d) 2HI(k) \(\rightleftharpoons\) H2(k) + I2(k)
e) N2O4(k) \(\rightleftharpoons\) 2NO2(k)

Học Lớp hướng dẫn giải
Giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi, tức là tăng áp suất của bình. Dựa vào nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ-sa-tơ-li-ê, khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất tức là theo chiều làm giảm số mol phân tử khí. Như vậy ta thu được kết quả như sau:
a) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
b) Cân bằng không chuyển dịch.
c) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
d) Cân bằng không chuyển dịch.
e) Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
 
Sửa lần cuối: