Giải bài 7 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học:
Clo phản ứng với nước theo phương trình hóa học sau :
Cl$_{2}$ + H$_{2}$O => HClO +HCl
Dưới tác dụng của ánh sáng, HClO bị phân hủy theo phản ứng :
2HClO → 2HCl + O$_{2}$ ↑
Giải thích tại sao nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản được lâu.
Học Lớp hướng dẫn giải
Do HClO không bền dưới ánh sáng nên bị phân hủy hoàn toàn tạo thành HCl và O$_{2}$. Khi đó nồng độ HClO giảm, phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận, Cl$_{2}$ phản ứng với H$_{2}$O từ từ cho tới hết, HClO cũng bị phân hủy dần đến hết. Do đó, nước clo không bảo quản được lâu.