Giải bài 1 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 1 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học:
Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai ?
A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất.
B. Nước giải khát được nén CO$_{2}$ vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua (độ axit) lớn hơn.
C. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn.
D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí.
Học Lớp hướng dẫn giải
Đáp án A
Giải thích: Càng lên cao không khí càng loãng do đó nồng độ oxi càng giảm, nên nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao cháy chậm hơn khi cháy ở mặt đất.