Giải bài 6 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 6 trang 167 sgk hóa học 10 Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học:
Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín:
CaCO3(r) \(\rightleftharpoons\) CaO(r) + CO2(k) ∆H > 0
Điều gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau?
a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên.
b) Thêm CaCO$_{3}$ vào bình phản ứng.
c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng.
d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng.
e) Tăng nhiệt độ.

Học Lớp hướng dẫn giải
a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên => áp suất giảm => cân bằng dịch chuyển theo chiều làm tăng áp suất (tăng số mol phân tử khí) => cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
b) Thêm CaCO$_{3}$ vào bình phản ứng => cân bằng không chuyển dịch do chất rắn không làm ảnh hưởng tới cân bằng.
c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng => cân bằng không chuyển dịch do chất rắn không làm ảnh hưởng tới cân bằng.
d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng => NaOH phản ứng với CO$_{2}$ => lượng CO$_{2}$ giảm =>cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng lượng CO$_{2 }$=> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
e) Tăng nhiệt độ => cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt => cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
 
Sửa lần cuối: