hình tam giác

 1. Học Lớp

  HL.1. Nhiều hơn, ít hơn

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Con nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ vật. Cách so sánh ${\bf{1}}{\rm{ }} - {\rm{ }}{\bf{1}}$ giữa hai đại lượng để xác định đại lượng nhiều hơn, ít hơn. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Xác định đại lượng nhiều hơn. Khi so sánh...
 2. Học Lớp

  HL.2. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Nhận biết và phân biệt được hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Đọc đúng tên với hình tương ứng. - Hình ảnh thực tế: +) Gạch men lát sàn nhà có hình vuông: +) Bánh xe, đĩa có hình tròn: +) Biển báo giao thông, thước kẻ có hình tam giác: II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1:Đọc...
 3. Học Lớp

  HL.3. Các số 1, 2, 3

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có đồ vật. Đọc, viết được các chữ số. Biết đếm xuôi và đếm ngược các số và thứ tự của các số đó. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm. Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp. Ví dụ...
 4. Học Lớp

  HL.4. Các số 1, 2, 3, 4, 5

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có từ \(1\) đến \(5\) đồ vật. Đọc, viết được các chữ số \(4; 5\) Biết đếm xuôi và đếm ngược các số từ \(1\) đến \(5\) và thứ tự của các số đó. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm. Quan sát số lượng đồ vật có...
 5. Học Lớp

  HL.5. Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết so sánh số lượng, sử dụng từ “bé hơn”, “lớn hơn” hoặc “bằng” và các dấu “<; >; =” để so sánh các số. II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống Đếm các đại lượng của mỗi vế. Xếp tương ứng một – một và so sánh. Sử dụng dấu thích hợp để điền vào ô...
 6. Học Lớp

  HL.6. Số 6

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết \(5\) thêm một được ${\bf{6}}$ và viết được số ${\bf{6}}$ Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{6}}$, vị trí của các số trong dãy số. So sánh các số trong phạm vi ${\bf{6}}$ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật Em đếm các số theo thứ tự, số \(5\) thêm...
 7. Học Lớp

  HL.7. Số 7

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết ${\bf{6}}$ thêm một được ${\bf{7}}$ và viết được số ${\bf{7}}$ Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{7}}$, vị trí của các số trong dãy số. So sánh các số trong phạm vi ${\bf{7}}$ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật Em đếm các số theo thứ tự, số \(6\)...
 8. Học Lớp

  HL.8. Số 8

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết ${\bf{7}}$ thêm một được ${\bf{8}}$ và viết được số ${\bf{8}}$ Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$, đến ${\bf{8}}$, vị trí của các số trong dãy số. So sánh các số trong phạm vi ${\bf{8}}$ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật - Em đếm các số theo thứ tự, số...
 9. Học Lớp

  HL.9. Số 9

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết ${\bf{8}}$ thêm một được ${\bf{9}}$ và viết được số ${\bf{9}}$ Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{9}}$, vị trí của các số trong dãy số. So sánh các số trong phạm vi ${\bf{9}}$ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật Em đếm các số theo thứ tự, số \(8\)...
 10. Học Lớp

  HL.10. Số 0

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Đọc, đếm được từ ${\bf{0}}$, đến ${\bf{9}}$, viết số ${\bf{0}}$, vị trí của số ${\bf{0}}$ trong dãy số. So sánh số ${\bf{0}}$ với các số trong phạm vi ${\bf{9}}$ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Hoàn thành dãy số từ ${\bf{0}}$ đến ${\bf{9}}$ Ghi nhớ thứ tự dãy số...
 11. Học Lớp

  HL.11. Số 10

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết ${\bf{9}}$ thêm ${\bf{1}}$ được ${\bf{10}}$, viết số ${\bf{10}}$ Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{10}}$, vị trí của số ${\bf{10}}$ trong dãy số. So sánh các số trong phạm vi ${\bf{10}}$, biết cấu tạo của số ${\bf{10}}$ II. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Đếm số lượng...