HL.1. Nhiều hơn, ít hơn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Con nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ vật.
  • Cách so sánh ${\bf{1}}{\rm{ }} - {\rm{ }}{\bf{1}}$ giữa hai đại lượng để xác định đại lượng nhiều hơn, ít hơn.
nhieu-hon-it-hon-jpg.4449


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Xác định đại lượng nhiều hơn.

  • Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.
  • Nếu đại lượng nào còn thừa ra thì ta nói đại lượng đó nhiều hơn.
Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông nhiều hơn số hình tròn.
nhieu-hon-it-hon-1-jpg.4450


Dạng 2: Xác định đại lượng ít hơn.
  • Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.
  • Nếu đại lượng nào bị thiếu (không đủ) thì ta nói đại lượng đó ít hơn.
Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông ít hơn số hình tròn.
nhieu-hon-it-hon-2-jpg.4451
 

Bình luận bằng Facebook

Tác giả Chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Học Lớp Toán lớp 1: I - CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH HỌC 0

Chủ đề tương tự