Toán lớp 1: I - CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH HỌC

Các bài toán về Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác được 7scv chọn lọc theo từng chủ đề từ cơ bản đến nâng cao, giúp con làm quen với toán học, nhận biết được số lượng các đồ vật, so sánh các số và nhận biết các hình học cơ bản nhất như hình vuông, hình tròn, hình tam giác.