HL.2. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Nhận biết và phân biệt được hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
  • Đọc đúng tên với hình tương ứng.
Hình vuông 1.JPG


- Hình ảnh thực tế:
+) Gạch men lát sàn nhà có hình vuông:
Hình vuông 2.JPG

+) Bánh xe, đĩa có hình tròn:
Hình vuông 3.JPG

+) Biển báo giao thông, thước kẻ có hình tam giác:
Hình vuông 4.JPG


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1:Đọc tên hình.

Xác định hình cho trước là hình gì.
Ví dụ:Hình nào dưới đây là hình tam giác ?
Hình vuông 5.JPG

Hướng dẫn giải
Đáp án C là hình tam giác .

Dạng 2: Đếm hình.
  • Đếm các hình đơn có trong hình.
  • Ghép hình và đếm tiếp các hình vừa ghép.
Ví dụ: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác ?
Hình vuông 6.JPG

Hướng dẫn giải
Hình đã cho có các tam giác ADE, CEF, ABC.
Hình trên có tất cả 33 tam giác.