HL.3. Các số 1, 2, 3

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có đồ vật.
  • Đọc, viết được các chữ số.
  • Biết đếm xuôi và đếm ngược các số và thứ tự của các số đó.
cac-so-1-2-3-jpg.4437

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Ví dụ: Điền số thích hợp.
cac-so-1-2-3-1-jpg.4438

Hướng dẫn giải
Trong hình có $3$ cái đồng hồ.
cac-so-1-2-3-2-jpg.4439


Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số
Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là và thứ tự giảm dần là
Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:
cac-so-1-2-3-3-jpg.4440

Hướng dẫn giải
cac-so-1-2-3-4-jpg.4441

Số cần điền vào ô trống là

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.
  • Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.
  • Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.
cac-so-1-2-3-5-jpg.4442


Ví dụ: Số liền trước của số \(3\) là số \(2\).
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự