các số trong phạm vi 100

 1. Học Lớp

  Toán lớp 1 Giải toán có lời văn (tiếp)

  Giải toán có lời văn là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Giải toán có lời văn, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Nhận biết bài toán có lời văn gồm các số đã cho (điều đã...
 2. Học Lớp

  Toán lớp 1 Bảng các số từ 1 đến 100

  Bảng các số từ 1 đến 100 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Bảng các số từ 1 đến 100, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Nhận biết được ${\bf{100}}$ là số liền sau của...
 3. Học Lớp

  Toán lớp 1 So sánh các số có hai chữ số

  So sánh các số có hai chữ số là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học So sánh các số có hai chữ số, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ a) Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh hai...
 4. Học Lớp

  Toán lớp 1 Các số có hai chữ số

  Các số có hai chữ số là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Các số có hai chữ số, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ Nhận biết về số lượng, biết đọc, viết, đếm các...
 5. Học Lớp

  Toán lớp 1 Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình

  Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Nhận biết điểm ở...
 6. Học Lớp

  Toán lớp 1 Trừ các số tròn chục

  Trừ các số tròn chục là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Trừ các số tròn chục, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ Biết đặt tính , làm tính trừ các số tròn chục...
 7. Học Lớp

  Toán lớp 1 Cộng các số tròn trục

  Cộng các số tròn trục là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Cộng các số tròn trục, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục. Cộng...
 8. Học Lớp

  Toán lớp 1 Các số tròn trục

  Các số tròn trục là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Các số tròn trục, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ Nhận biết các số tròn chục, đọc, viết, so sánh các số...
 9. Học Lớp

  Toán lớp 1 Xăng-ti-met. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

  Xăng-ti-met, Đo độ dài là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Xăng-ti-met, Đo độ dài, các em còn được thực hành Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết xăng – ti – mét là...
 10. Học Lớp

  Toán lớp 1 Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn

  Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Bài toán có lời văn. Giải bài toán có lời văn, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Nhận...
 11. Học Lớp

  Toán lớp 1 Phép trừ 17 - 7

  Phép trừ 17 - 7 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Phép trừ 17 - 7, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi ${\bf{20}}$ Trừ nhẩm...
 12. Học Lớp

  Toán lớp 1 Phép trừ 17 - 3

  Phép trừ 17 - 3 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Phép trừ 17 - 3, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi ${\bf{20}}$...
 13. Học Lớp

  Toán lớp 1 Phép cộng 14 + 3

  Phép cộng 14 + 3 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Phép cộng 14 + 3, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi Cộng nhẩm dạng...
 14. Học Lớp

  Toán lớp 1 Hai mươi, hai chục

  Hai mươi, hai chục là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Hai mươi, hai chục, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ Số ${\bf{20}}$ gồm ${\bf{2}}$ chục. Biết đọc và...
 15. Học Lớp

  Toán lớp 1 Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

  Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau: I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ - Nhận...
 16. Học Lớp

  Toán lớp 1 Mười ba, mưới bốn, mười lăm

  Mười ba, mưới bốn, mười lăm là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Mười ba, mưới bốn, mười lăm các em còn được thực hành. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc vào sau: I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ - Nhận biết được mỗi số...
 17. Học Lớp

  Toán lớp 1 Mười một, mười hai

  Mười một, mười hai là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Mười một, mười hai các em còn được thực hành. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc vào sau: I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ - Nhận biết được cấu tạo của các số ${\bf{11}};{\bf{12}}$ gồm...
 18. Học Lớp

  Toán lớp 1 Chủ đề: Một chục. Tia số

  Một chục và tia số là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài ra học Một chục và tia số, các em còn được vận dụng. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc vào sau: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Nhận biết ban đầu về một chục và mối quan hệ chục – đơn vị: - Tia...
 19. Học Lớp

  Toán lớp 1 ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG - THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

  Độ dài đoạn thẳng là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài ra học lý thuyết Độ dài đoạn thẳng, các em còn được thực hành đo độ dài. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc vào sau: I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ Hiểu khái niệm dài hơn, ngắn hơn của...
 20. Học Lớp

  Toán lớp 1 Chủ đề điểm và đoạn thằng

  Các số trong phạm vi 100 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài ra học các số trong phạm vi 100, các em còn học đo độ dài. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc vào sau: I. Những kiến thức học sinh lớp 1 phải nhớ là Em phải biết được hình dạng...