Toán lớp 1 Hai mươi, hai chục

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hai mươi, hai chục là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Hai mươi, hai chục, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau:

I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ
  • Số ${\bf{20}}$ gồm ${\bf{2}}$ chục.
  • Biết đọc và viết số ${\bf{20}}$.
  • Phân biệt được số chục với số đơn vị.
Phân biệt được số chục với số đơn vị.png

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng bài 1: Viết và đọc các số

Nhẩm lại cấu tạo số, cách đọc và viết các số trong phạm vi 20 đã học.
Nhẩm lại cấu tạo số, cách đọc và viết các số trong phạm vi.jpg

Ví dụ: Viết số thích hợp vào ô trống:
Viết số thích hợp vào ô trống.jpg

Hướng dẫn giải
Ta điền vào bảng như sau:
Ta điền vào bảng như sau.jpg


Dạng bài 2: Phân tích số
Xác định số cho trước bằng bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị.
Ví dụ: Số 11 gồm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị.
Hướng dẫn giải
Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Dạng bài 3: Số liền trước, số liền sau
  • Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước của số đó và ít hơn số đó 1 đơn vị.
  • Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó và nhiều hơn số đó 1 đơn vị.
Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó.jpg


Ví dụ: Điền số thích hợp vào bảng sau:
Điền số thích hợp vào bảng sau.jpg

Hướng dẫn giải
Số 19 có số liền trước là số 18 và số liền sau là số 20
Cần điền các số vào bảng như sau:
Cần điền các số vào bảng như sau.jpg