Toán lớp 1 Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Điểm ở trong, điểm ở ngoài của một hình, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau:

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình.
  • Biết vẽ điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình.
Biết vẽ điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình.png


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng bài 1: Xác định điểm ở trong hay ở ngoài một hình.

Quan sát hình ảnh và xác định điểm ở trong hoặc ở ngoài.

Ví dụ: Cho hình vẽ sau:
Điểm nào ở trong hình tam giác.png

Điểm nào ở trong hình tam giác? Điểm nào ở ngoài hình tam giác ?
Hướng dẫn giải
Điểm ở trong hình tam giác là điểm A, B, I
Điểm ở ngoài hình tam giác là điểm C, D, E.

Dạng bài 2: Vẽ các điểm ở trong hoặc ở ngoài của một hình.
  • Em biểu diễn các điểm ở trong hoặc ở ngoài của một hình.
  • Điểm được biểu diễn bằng một dấu chấm và có tên gọi là các chữ cái in hoa.
Ví dụ: Vẽ \(2\) điểm ở trong hình vuông
điểm ở trong hình vuông.png

Hướng dẫn giải
Hai điểm A và B là hai điểm ở trong hình vuông.
Hai điểm A và B là hai điểm ở trong hình vuông.jpg