Toán lớp 1 Chủ đề: Một chục. Tia số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Một chục và tia số là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài ra học Một chục và tia số, các em còn được vận dụng. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc vào sau:

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
- Nhận biết ban đầu về một chục và mối quan hệ chục – đơn vị:

Nhận biết ban đầu về một chục.png

- Tia số, đọc và viết số trên tia số:
Tia số, đọc và viết số trên tia số.png


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng bài 1: Mối quan hệ giữa một chục và
${\bf{10}}$ đơn vị
- Đếm số lượng các vật đã cho và vẽ thêm hoặc khoanh tròn cho đủ 1 chục.
1 chục = 10 đơn vị
Ví dụ: Vẽ thêm cho đủ 1 chục chấm tròn.
Mối quan hệ giữa một chục.png

Hướng dẫn giải
Trong hình đã cho có 7 chấm tròn.
Vì 1 chục = 10 đơn vị và 7 + 3 = 10 nên cần vẽ thêm 3 chấm tròn nữa.
Trong hình đã cho có.png

Dạng bài 2: Điền số thích hợp vào tia số.
Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số, số đơn vị cách đều rồi đếm và điền các số tương ứng.
Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số.png

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm.png


Hướng dẫn giải
Từ 0 đến 2 có 2 khoảng bằng nhau nên mỗi đoạn là 1 đơn vị.
Từ 3 đến 5 ta cũng làm tương tự và điền vào số 4
Các số điền vào chỗ chấm sẽ được tia số như sau:
Các số điền vào chỗ chấm sẽ được tia số như sau.png


Dạng bài 3: So sánh, tính toán với 1 chục.
Ghi nhớ : 1 chục = 10 đơn vị
Khi so sánh hoặc tính toán 1 chục với các số thì:
- Đổi 1 chục sang đơn vị.
- So sánh, tính toán với các số.

Ví dụ: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:
1 chục ....9 đơn vị
Hướng dẫn giải
Ta có: 1 chục = 10 đơn vị
Mà 10 đơn vị > 9 đơn vị.
Vậy 1 chục > 9 đơn vị
Dấu cần điền vào chỗ trống là “>”.