Toán lớp 1 Các số tròn trục

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các số tròn trục là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Các số tròn trục, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau:

I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ
  • Nhận biết các số tròn chục, đọc, viết, so sánh các số tròn chục.
  • Nhận biết cấu tạo số tròn chục gồm bao nhiêu chục và ${\bf{0}}$ đơn vị.
Các số tròn trục (1).jpg


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1:Đọc và viết số tròn chục.

  • Cách đọc số tròn chục: Em đọc số hàng chục và ghép với chữ “mươi” , ngoại trừ số 10
  • Cách viết số tròn chục: Em viết chữ số hàng chục và viết vào hàng đơn vị chữ số 0.
Ví dụ:
Số 70 được đọc là “bảy mươi”
Số "Bốn mươi" được viết là 40

Dạng 2: So sánh các số tròn chục.
Số tròn chục nào có chữ số hàng chục càng lớn thì giá trị của số đó càng lớn.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
50.....70
Hướng dẫn giải
Vì 5 < 7
Vậy 50 < 70

Dạng 3: Phân tích cấu tạo số tròn chục.
Số tròn chục luôn gồm một số chục và 0 đơn vị.

Ví dụ: Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.