Toán lớp 1 Phép trừ 17 - 3

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Phép trừ 17 - 3 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học Phép trừ 17 - 3, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau:

I. KIẾN THỨC HỌC SINH CẦN NHỚ
  • Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi ${\bf{20}}$
  • Trừ nhẩm dạng ${\bf{17}} - {\bf{3}}$
Trừ nhẩm dạng.png


II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng bài 1: Thực hiện phép tính dạng

  • Thực hiện phép trừ hàng dọc hoặc hàng ngang.
  • Với phép tính hàng dọc, em đặt tính thẳng hàng rồi trừ các số từ hàng đơn vị đến hàng chục.
Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 18 - 5
Hướng dẫn giải
Đặt tính rồi tính.jpg


Dạng bài 2: Tính nhẩm
Thực hiện phép trừ không nhớ dạng 17-3 theo hàng ngang mà không cần đặt tính.
  • Bước 1: Trừ các số ở hàng đơn vị
  • Bước 2: Giữ nguyên chữ số 1 ở hàng chục.
Ví dụ: Tính nhẩm: 14 - 3
Hướng dẫn giải
Em nhẩm: 4 - 3 = 1 , giữ nguyên chữ số 1 ở hàng chục
Vậy 14 - 3 = 11

Dạng bài 3: Toán đố.
Vận dụng phép trừ vừa học, em giải quyết các bài toán đố.
  1. Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng giảm bớt và yêu cầu của bài toán.
  2. Tìm cách giải: Muốn tìm giá trị còn lại thì em thường dùng phép tính trừ.
  3. Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.
  4. Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.?
Ví dụ: Một người nông dân nuôi 13 con gà, sau đó người ấy bán đi 2 con. Hỏi người nông dân đó còn lại bao nhiêu con gà ?
Hướng dẫn giải
Người nông dân đó còn lại số con gà là: 13 - 2 = 11 (con)
Đáp số: 11 con.