Toán lớp 1 So sánh các số có hai chữ số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
So sánh các số có hai chữ số là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài học So sánh các số có hai chữ số, các em còn được thực hành cẩn thẩn. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc bài sau:

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
a) Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh hai hoặc nhiều số có hai chữ số:

  • Hai số có cùng chữ số hàng chục thì số nào có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn.
  • Hai số khác chữ số hàng chục thì số nào có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn.
So sánh các số có hai chữ số.png


b) Xác định số lớn nhất, số bé nhất trong một dãy số có hai chữ số.
So sánh các số rồi chọn số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất trong dãy số đó.

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống
Ví dụ:
35.....37
Hướng dẫn giải
Hai số có cùng hàng chục là 3 , hàng đơn vị có 5 < 7 nên 35 < 37
Dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu <.

Dạng 2: Khoanh tròn số lớn nhất, số bé nhất.
So sánh các số và chọn số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất, tùy theo yêu cầu của đề bài.
Ví dụ: Tìm số lớn nhất trong các số: 73;68;79
Hướng dẫn giải
Ta có: 68 < 73 < 79 nên số lớn nhất trong ba số là số 79

Dạng 3: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tăng dần) hoặc ngược lại, từ lớn đến bé (giảm dần)

Ví dụ: Sắp xếp các số 73;68;79 theo thứ tự giảm dần.
Hướng dẫn giải
Vì 68 < 73 < 79 nên các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: 68;73;79 .