nguyên hàm và tích phân

 1. Học Lớp

  Toán 12 119 trang nguyên hàm và tích phân của Đặng Việt Đông

  Tuyển tập các tài liệu môn Toán hay nhất về chủ đề nguyên hàm - tích phân và ứng dụng trong chương trình Giải tích 12, có đáp án và lời giải chi tiết. NGUYÊN HÀM PHƯƠNG PHÁP NGUYÊM HÀM ĐỔI BIẾN SỐ PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN NGUYÊN HÀM HÀM ẨN TÍCH PHÂN SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT VÀ...
 2. Học Lớp

  Toán 12 17 Bài tập trắc nghiêm về tính chất Của Tích Phân Và Nguyên Hàm (phần 3)

  Câu 1: Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau: A. Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)\) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số \(G\left( x \right) = F\left( x \right) + C\) cũng là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)\) trên K. B. Mọi hàm số \(f\left( x \right)\)...
 3. Học Lớp

  Toán 12 9 Bài tập trắc nghiêm về tính chất Của Tích Phân Và Nguyên Hàm (phần 2)

  Câu 1: Cho hàm số f(x) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và \(\int\limits_{ - 2}^4 {f(x)dx} = 2.\) Mệnh đề nào sai? A. \(\int\limits_{ - 1}^2 {f(2x)dx} = 2\) B. \(\int\limits_{ - 3}^3 {f(x + 1)dx} = 2\) C. \(\int\limits_{ - 1}^2 {f(2x)dx} = 1\) D. \(\int\limits_0^6 {\frac{1}{2}f(x - 2)dx} = 1\) Câu...
 4. Học Lớp

  Toán 12 8 Bài tập trắc nghiêm về tính chất Của Tích Phân Và Nguyên Hàm (phần 1)

  Câu 1: Hàm số \(F(x) = \frac{1}{2}{e^{2x}}\) là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau? A. \(f(x) = {e^{2x}}\) B. \(f(x) = 2x{e^{{x^2}}}\) C. \(f(x) = \frac{{{e^{{x^2}}}}}{{2x}}\) D. \(f(x) = {x^2}{e^{{x^2}}} - 1\) Câu 2: Cho tích phân \(I = \int\limits_0^5 {\left| {{3^x} - 9}...
 5. Học Lớp

  Toán 12 16 bài trắc nghiệm về ứng dụng Tích Phân Và Nguyên Hàm (phần 9)

  Câu 1: Cho đồ thị hàm số y=f(x). Tìm công thức tính diện tích hình phẳng là phần tô đậm trong hình bên dưới. A. \(S = \left| {\int\limits_{ - 2}^2 {f(x)dx} } \right|\) B. \(S = \int\limits_{ - 2}^0 {f(x)dx} + \int\limits_0^2 {f(x)dx}\) C. \(S = \left| {\int\limits_{ - 2}^2 {f(x)dx} }...
 6. Học Lớp

  Toán 12 17 bài trắc nghiệm về ứng dụng Tích Phân Và Nguyên Hàm (phần 8)

  Câu 1: Tính thể tích V của khối tròn xoay do hình phẳng được giới hạn bởi các đường y=x^2 và x=y^2 quay quanh trục Ox tạo thành. A. \(V = \frac{{3\pi }}{{10}}.\) B. \(V =10 \pi.\) C. \(V = \frac{{10\pi }}{{3}}.\) D. \(V = 3\pi.\) Câu 2: Kí hiệu (H) là hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị các...
 7. Học Lớp

  Toán 12 22 bài trắc nghiệm về ứng dụng Tích Phân Và Nguyên Hàm (phần 7)

  Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị \(y = {x^3} - 3{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}},\) trục hoành, trục tung và đường thẳng \(x = 3\) là: A. \(\frac{5}{6}.\) B. \(\frac{{17}}{4}.\) C. \(\frac{{11}}{4}.\) D. \(\frac{{17}}{3}.\) Câu 2: Thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục hoành phần...
 8. Học Lớp

  Toán 12 Tổng hợp chuyên đề nguyên hàm và Tích Phân

  C3 Tổng hợp chuyên đề nguyên hàm - Tích Phân - ứng dụng đầy đủ TẢI TÀI LIỆU
 9. Học Lớp

  Toán 12 Tổng hợp chuyên đề nguyên hàm, Tích Phân và ứng dụng tích phân

  C3 Tổng hợp chuyên đề nguyên hàm - Tích Phân - ứng dụng TẢI TÀI LIỆU
 10. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn - Trần Văn Tài

  Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn - Trần Văn Tài TẢI XUỐNG
 11. Học Lớp

  Toán 12 Ứng dụng của tích phân - Lê Bá Bảo

  Ứng dụng của tích phân - Lê Bá Bảo TẢI XUỐNG
 12. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio

  Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân dùng Casio TẢI XUỐNG
 13. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Đăng Việt Đông

  Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Đăng Việt Đông TẢI XUỐNG
 14. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết

  Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án và lời giải chi tiết TẢI XUỐNG
 15. Học Lớp

  Toán 12 Tuyển chọn 280 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân - Phan Trung Hiếu

  Tuyển chọn 280 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm - tích phân - Phan Trung Hiếu TẢI XUỐNG
 16. Học Lớp

  Toán 12 Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông

  Trắc nghiệm nâng cao nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Đặng Việt Đông TẢI XUỐNG
 17. Học Lớp

  Toán 12 Tổng hợp bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nhóm Toán

  Tổng hợp bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nhóm Toán TẢI XUỐNG
 18. Học Lớp

  Toán 12 Tổng hợp 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nguyễn Bảo Vương

  Tổng hợp 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nguyễn Bảo Vương TẢI XUỐNG
 19. Học Lớp

  Toán 12 Tóm tắt các dạng toán và bài tập Nguyên hàm - Tích phân - Nguyễn Thanh Sơn

  Tóm tắt các dạng toán và bài tập Nguyên hàm - Tích phân - Nguyễn Thanh Sơn TẢI XUỐNG
 20. Học Lớp

  Toán 12 Tích phân hạn chế máy tính cầm tay - Đặng Việt Đông

  Tích phân hạn chế máy tính cầm tay - Đặng Việt Đông TẢI XUỐNG