Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Phản ứng phân hạch là
A. phản ứng trong đó một hạt nhân có số khối nhỏ vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
D. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.
Trích đề thi thử vật lý sở Phú Thọ
Chọn đáp án C
 

Bình luận bằng Facebook