Giải bài 4 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 4 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol:
Ghi Đ (đúng ) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các ô sau:
a) Hợp chất C$_{6}$H$_{5}$- CH$_{2}$-OH không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.
b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.
c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro
d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.
e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.
g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .
h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.
Học Lớp hướng dẫn giải
a) Đ
b) Đ
c) Đ
d) Đ
e) D
g) S vì đây là sự hòa tan hóa học, có xảy ra phản ứng: C$_{6}$H$_{5}$OH + NaOH → C$_{6}$H$_{5}$ONa + H$_{2}$O
h) S vì tính axit của phenol rất yếu nên không làm quỳ tím chuyển màu
 

Bình luận bằng Facebook