Hóa học 11: VIII - Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol

Để giải Hóa Học lớp 11 tốt, các lời giải bài tập Hóa Học 11 chương 8: Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Hóa Học 11.