Giải bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 3 trang 195 SGK Hóa học 11 Luyện tập Dẫn xuất halogen ancol và phenol:
Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa các ancol etylic, phenol với mỗi chất sau: natri hidroxit, nước brom, dung dịch HNO$_{3}$.
Học Lớp hướng dẫn giải
C$_{6}$H$_{5}$OH + NaOH → C$_{6}$H$_{5}$ONa + H$_{2}$O
C$_{6}$H$_{5}$OH + 3Br$_{2}$ → Br$_{3}$ C$_{6}$H$_{2}$OH + 3HBr
C$_{6}$H$_{5}$OH + HNO$_{3}$ → (NO$_{2}$)$_{3}$ C$_{6}$H$_{2}$OH + 3 H$_{2}$O
 

Bình luận bằng Facebook