Giải bài 3 trang 135 SGK sinh học lớp 12 phần: Tiến hóa lớn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 3 trang 135 SGK sinh học lớp 12 phần: Tiến hóa lớn
Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.
B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.
C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên.
D. Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều đúng.

Học lớp hướng dẫn giải
Sự tiêu giảm cơ quan giúp loài này thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường
Chọn B
 

Bình luận bằng Facebook